Pegas Nonwovens: Výsledky nad odhady, splnění cíle

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pegas Nonwovens oznámil dnes ráno výsledky za 4Q17, které překonaly očekávání trhu. Zároveň Pegas splnil své cíle na minulý rok a cíl pro tento rok je nad očekáváním. Podle očekávání letos nebude vyplacena dividenda.

Tržby vzrostly meziročně o 10 % na 53,4 mil. EUR. Nárůst je díky růstu objemu vzhledem k spuštění nové výrobní linky. Objem výroby ve 4Q17 překonal naše očekávání o 5,4 %. EBITDA 13,7 mil. EUR (8,7 % r/r), která je jednou z nejvyšších v historii společnosti, překonala téměř o 12 % naše očekávání i očekávání trhu. Růst je kvůli přecenění opčního plánu, kdy letos byl efekt mírně pozitivní, zatímco loni činil -1 mil. EUR. Č. zisk dosáhl 3,5 mil. EUR (92,7 % r/r) a stejně jako EBITDA překonal odhady.

Celoroční EBITDA je 44,7 mil. EUR, což je ve shodě s cílem společnosti na 43-50 mil. EUR. EBITDA očištěná o přecenění opčního plánu je dokonce 47,8 mil. EUR.  

Letos odhaduje vedení společnosti EBITDA ve výši 1,22-1,38 mld. Kč. Naše očekávání je na 1,25 mld. Kč.

Kvartální report hodnotíme pozitivně. Samotná čísla za 4Q17 jsou vysoko nad odhady. Pegas splnil své celoroční cíle. Navíc projekce na tento rok (střední hodnota) je nad naším i tržním očekáváním. Jediným negativním signálem je, že Pegas letos nevyplatí dividendu. To je ale všeobecně očekávaná skutečnost a neměla by být pro trh překvapením.

 

tis. EUR4Q174Q16r/rkons.rozdílJ&Trozdíl
Tržby53 42048 58210,0%56 110-4,8%56 109-4,8%
EBITDA13 67712 5788,7%12 24011,7%12 23511,8%
   marže25,6%25,9%-0,3pb21,8%3,8pb21,8%3,8pb
EBIT9 0288 5225,9%7 80015,7%7 80015,7%
   marže16,9%17,5%-0,6pb13,9%3,0pb13,9%3,0pb
Čistý zisk3 5071 82092,7%3 3205,6%3 3185,7%

Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.