Dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory. A baví je to

9-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDolaroví milionáři se stále častěji stávají investory. A baví je to
#Trendy#Úspěch#Wealth report

Primární zdroj bohatství dolarových milionářů se z podnikání pomalu přetavuje v investice. Svět investic a akciových titulů pro ně není jen byznysem, ale stal se jejich koníčkem. Nicméně velmi dobře si uvědomují, že detailní znalost trhu je časově náročná, a proto ke správě svého portfolia často využívají odborníky. Tato i další zjištění přinesl exkluzivní průzkum J&T Banka Wealth Report.


Hlavním cílem správy majetku dolarových milionářů je především růst jeho hodnoty, což deklarovalo 40 % českých a 43 % slovenských dolarových milionářů. V Česku dalšími vyrovnanými cíli jsou zajištění renty (26 %) a uchování kupní síly jmění (21 %), na Slovensku pak tento poměr převažuje více k zajištění renty než samotnému uchování hodnoty (37 % vs. 10 %).

Podíváme-li se na cíle správy majetku dle pohlaví, pak jsou to především muži, kteří chtějí majetek zhodnocovat (43 % vs. 25 %), ženy více preferují zajištění renty (40 % vs. 24 %). Stejně je tomu v případě diverzifikace jmění, které preferují více ženy oproti mužům (25 % vs. 9 %). Naopak muži jsou pak těmi, kteří se snaží alespoň uchovat kupní sílu svého bohatství (22 % vs. 10 %).

„Hlavní cíle správy jejich majetku jsou pro tuzemské dolarové milionáře shodné s těmi západními. Platí přitom, že po zhodnocení majetku touží především mladší dolaroví milionáři do 50 let, naopak uchování hodnoty kupní síly preferuje více starších nad 60 let,“ říká Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.


Skin in the game, dolar a zbrojní průmysl

Dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory, investice tak představují primární zdroj jejich bohatství. Rovná polovina z nich pak prohlašuje, že je svět investic a akciových titulů baví, dokonce je to něco jako jejich koníček. Nicméně velmi dobře si uvědomují, že detailní znalost trhu je časově náročná, ke správě svého portfolia tak často využívají odborníky.

„Tento trend pak zesílil zejména po propadech na trzích, kdy alespoň část svého portfolia svěřila v Česku třetina a na Slovensku více než polovina dolarových milionářů profesionálům v oblasti investic, větší zastoupení mají především starší dolaroví milionáři,“ vysvětluje Alena Tkáčová.

Získat si důvěru dolarových milionářů není však snadné, pokud pouze rozdáváte rady, ale sám neinvestujete, nemáte šanci. „Zkrátka musíte být také investorem a mít takzvaně ‚skin in the game‘, jinak nepředstavujete pro dolarové milionáře partnera,“ dodává. Na poli odborníků pak u dolarových milionářů došlo také k jisté deziluzi z investičních pozérů na sociálních sítích.

Při investicích do akcií se snaží dolaroví milionáři především investovat do titulů z oboru, kterému rozumí či ve kterém podnikají. O firmách, do kterých investují, se i rádi baví se svým okolím.

I přes výkyvy trhu zůstávají akcie pro dolarové milionáře primárním investičním nástrojem. Po růstové dekádě pak zejména ti starší očekávají díky vyšším úrokovým sazbám, vyššímu ocenění a možnému růstu podnikových daní z příjmu spíše pomalejší růst akciového trhu. Přitom stále více především těch mladších věří americkým akciím spíše než těm tuzemským. To může být způsobeno jednak nabídkou technologických titulů v USA, jednak rizikem v podobě regulace u nás i v Evropě. Čtvrtina dolarových milionářů, především těch mladších, pak hodlá investovat více do akcií mimo USA a Západ, a to především kvůli lepšímu potenciálu dlouhodobého růstu při nižším ocenění.

„Narůstající geopolitické napětí a blízký válečný konflikt změnil postoj dolarových milionářů ke zbrojnímu průmyslu, který tak nyní více než tři čtvrtiny z nich označují za slibnou oblast pro investice, a z hlediska morálky pak nemají problém do tohoto sektoru investovat,“ upozorňuje Martin Kujal, ředitel odboru správy fondů J&T Investiční společnosti. Zároveň věří, že i nadále bude americký dolar hlavní rezervní měnou.


Všichni je mají, jen pětina do nich investuje

Unikátní postavení v portfoliu českých a slovenských dolarových milionářů mají dlouhodobě nemovitosti. Ne nadarmo se říká, že co pro Američana akcie, to pro domácí cihla. Nemovitosti tak dlouhodobě těží z obliby mezi tuzemskými investory. „Vždyť v porovnání se Západem drží českoslovenští milionáři dvojnásobný podíl real estate investic ve svém portfoliu,“ připomíná portfolio manažer Marek Ševčík. I přesto se více než polovina dolarových milionářů domnívá, že mají nemovitostí ve svém portfoliu tak akorát.

Více než pětina českých a čtvrtina slovenských dolarových milionářů pak přiznává, že nemovitosti zastávají v jejich portfoliu větší poměr než ten ideální. Toto tvrzení pak má více mladších dolarových milionářů, tedy téměř třetina do 50 let a více než čtvrtina těch od 50 do 60 let. Naopak necelá pětina českých a 15 % slovenských dolarových milionářů deklaruje opak, tedy že nemovitostí mají méně, než je ideální poměr.

Nejčastěji dolaroví milionáři investují do klasických rezidenčních nemovitostí, čtvrtina pak do stavebních pozemků a přibližně pětina do zemědělské půdy, lesů a skladů či logistických center. Stejný podíl, tedy pětina, do nemovitostí neinvestuje vůbec.

„Podíváme-li se na problémy spojené s investičními nemovitostmi, nejčastěji dolaroví milionáři uvádějí ty spojené s jejich provozem, tedy opravy, byrokracii či problémy s řemeslníky a nájemníky,“ vyhodnocuje výsledky Marek Ševčík.


Vím, co to je, ale k investici to nestačí

V případě fenoménu poslední doby, který je médii neustále skloňován, mají dolaroví milionáři jasno. Pojem umělá inteligence je jim velmi dobře známý. Dokonce více než polovina z nich deklaruje, že přesně ví, co tento pojmem označuje. Všeobecně vzato umělá inteligence je vnímána jako jasná, praktická a revoluční inovace.

Dokonce tři čtvrtiny dolarových milionářů na ni nahlíží jako na natolik převratnou, že může vést k ekonomickým otřesům a vymizení celých profesních specializací. Nicméně ji ale vůbec nezatracují. I když více než 40 % z nich přiznává, že jde o technologii, která se lidstvu v určitých ohledech vyrovná, nebo nás dokonce překoná, a možná i způsobí zánik mnoha pracovních míst, vytvoří zase nové profese a celkový přínos pro zaměstnanost a lidstvo tak bude pozitivní. Svým pozitivním přístupem se odlišují od pohledu vlád v Evropě, které umělou inteligenci vnímají primárně jako hrozbu.

Dolaroví milionáři si uvědomují, že umělá inteligence opanovala mediální prostor, který dříve média věnovala zejména kryptoměnám a blockchainu. Stejně tak jsou si vědomi toho, že díky neustálému opěvování této technologie mohou vznikat nereálná očekávání, která mohou vést až k nové technologické bublině. Současný růst ceny akcií technologických firem tak považují za přemrštěný i s ohledem na fakt, že se přínos umělé inteligence projeví až za delší dobu.

Polovina pak již nyní hledá způsob, jak umělou inteligenci využít ve svém podnikání. Dvě pětiny přiznávají, že už nyní jim tato technologie práci a život usnadňuje. I proto více než dvě třetiny z nich považují příhodnou dobu pro investice do firem, které poskytují software a hardware pro práci s umělou inteligencí. Nicméně využívat jen umělou inteligenci pro získání investic od dolarových milionářů nestačí. Jen kvůli tomu, že společnost pracuje či poskytuje umělou inteligenci, do ní investovalo pouze 16 % českých i slovenských dolarových milionářů.

Jediné obavy, které v dolarových milionářích umělá inteligence vyvolává, je možné zneužití, které by mohlo představovat hrozbu pro důvěru ve společnost a demokracii, případně k šíření dezinformací, tedy ještě většímu zmatení, co je a co není pravda. Liší se tak od obecné populace, která je k umělé inteligenci více skeptická, více se obává o existenci lidstva.


Hlavním zdrojem růstu jmění jsou zejména akcie

Posledních 12 měsíců lze označit jako období stabilizace či případně za obrat trendu. Nejvíce dolarových milionářů deklaruje, že jejich bohatství narostlo o 2–9 %. Meziročně výrazně ubylo těch, kteří deklarují pokles jmění, v Česku z 18 na 4 %, na Slovensku pak z 21 na 8 %. Zároveň však ubylo také těch, kteří deklarují výrazný růst jmění, z 19 na 15 % v Česku a z 12 na 10 % na Slovensku.

Za pozitivním vývojem bohatství stojí především investice, zejména akcie a dluhopisy. Příjem z podnikání je stále pro vývoj bohatství důležitý, především pak u mladších dolarových milionářů. V otázce očekávaného vývoje bohatství na dalších 12 měsíců jsou dolaroví milionáři optimističtí. Tři čtvrtiny z nich očekávají nárůst svého majetku, nejčastěji opět v rozmezí 2–9 %. Výrazný pokles svého majetku neočekává žádný z nich. I do budoucna očekávají dolaroví milionáři, že zbohatnou především díky investicím, vedle akcií a dluhopisů očekávají zajímavý přínos do svého bohatství i od investičních nemovitostí. Příjem z podnikání je pak stabilním zdrojem jejich bohatství.


Ve stínu válečného konfliktu

Geopolitické napětí v posledních dvou letech ve světě značně sílí. „Aniž bychom se stačili vzpamatovat z dopadů pandemie covidu-19, čelili jsme novému problému – válce na Ukrajině, ke které v posledních dnech přibyl ještě válečný konflikt v Palestině. Tyto na sebe navazující bezpečnostní krize zásadně zasáhly celosvětový ekonomický vývoj a nepříznivě ovlivnily životy každého z nás, dokonce nás názorově postavili proti sobě a kvůli některým jsme se přestali i s určitými lidmi stýkat,“ popisuje hlavní ekonom Petr Sklenář.

Žít tady a teď si tak ve stínu možné katastrofy uvědomily dvě třetiny českých i slovenských dolarových milionářů, pětina českých a třetina slovenských movitých dokonce investovala do nemovitosti v bezpečnější části světa, nejčastěji šlo o krok mladších dolarových milionářů do 50 let. Každý desátý se pak usadil v zahraničí, odkud řídil své investice a podnikání.


Zkrocení energetiky

Nedostatek energetických aktiv, přemrštěné ceny elektřiny a plynu byly dolarovými milionáři označovány za kritický problém. „Tuzemské vlády se snažily energetickou krizi zažehnat a zejména domácnostem nabídnout pomocnou ruku v podobě zastropování cen,“ připomíná Petr Sklenář. Na nepříznivou situaci reagovali také dolaroví milionáři, kteří investovali nejen do snížení energetické náročnosti své domácnosti (66 % ČR, 62 % SK), ale i svého podnikání (44 % ČR, 53 % SK). Výkyvy na energetickém trhu však dolaroví milionáři využili také pro své investice, když 63 % českých a 58 % slovenských dolarových milionářů do tohoto sektoru investovalo.


Dolarový milionář v kostce

 • Důvěřuje investicím do podnikání. Nejvyšší zhodnocení tak očekává od akcií, private ekvity investic a korporátních dluhopisů.
 • Rezidenční nemovitosti, zemědělská půda i stavební pozemky jsou u něj stále na pozadí očekávání atraktivního zhodnocení.
 • Umělou inteligenci vnímá pozitivně, jako jasnou, praktickou a revoluční inovaci. Snaží se proto o její využití při práci a ve svém podnikání.
 • Za hlavní cíl správy majetku považuje především růst jeho hodnoty.
 • Kryptoměny i nadále považuje za rizikové aktivum, od kterého navíc neočekává zhodnocení, spíše ještě další pokles výnosů.
 • Přeměňuje se z podnikatele v investora, o čemž svědčí nejen více investičních nástrojů v portfoliu, ale také čas, který investicím věnuje. Investiční portfolio proto sleduje alespoň jednou týdně.
 • Základem jeho investičního portfolia se stala růstová složka, tedy nástroje kapitálových trhů. V přístupu k investicím se tak u něj jasně prokazuje narůstající odhodlání investovat.
 • Důvěřuje odborníkům, kteří sami mají „skin in the game“, a přišel o iluze z investičních pozérů na sociálních sítích.
 • Narůstající geopolitické napětí a blízký válečný konflikt změnily jeho postoj ke zbrojnímu průmyslu. Ten aktuálně označuje za slibnou oblast pro investice.
 • Primárním zdrojem jeho bohatství jsou investice. Příjem z podnikání je pak stabilním zdrojem.
 • Hlavním investičním nástrojem pro něj zůstávají i přes výkyvy akcie, přičemž investuje většinou do titulů z oboru, kterému rozumí či ve kterém podniká.
 • Současnou ekonomickou situaci vnímá oproti loňsku pozitivněji, avšak stále zůstává obezřetný.
 • ESG vnímá více jako marketing a buzzword, který vyváří celospolečenský tlak.
 • Za investičně perspektivní označuje Indii, USA a jihovýchodní Asii. Oproti tomu by chtěl žít v jižní či západní Evropě. Od Evropy tedy neočekává růst, ale označuje ji za místo vhodné pro život.
 • Evropskou unii stále vnímá jako společenství, ve kterém je lépe být než nebýt. Je přesvědčen, že má pozitivní dopad na kvalitu života v členských zemích.
 • Za palčivý problém již tradičně označuje efektivitu státní správy a nedostatek politické vize pro budoucnost.
 • Je optimistický z hlediska vývoje svého bohatství, i v příštím roce očekává jeho nárůst, nejčastěji o 2–9 %. Bohatství mu pak přinesou zejména investice.
 • Selhávající roli státu a nedostatečnou službu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví či péče o seniory nejčastěji kompenzuje službami ze soukromého sektoru.
 • Za hrozbu pro udržení sociálního smíru považuje inflaci. Uvědomuje si i nárůst nebezpečí v podobě šíření dezinformací.
 • Nemá jasný názor na přijetí eura a volá po aktivnější roli naší země v evropském uskupení.
 • Ve stínu možné katastrofy více žije tady a teď.
 • I nadále podporuje Ukrajinu v boji proti Rusku.


O průzkumu Wealth Report

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 331 respondentů z řad dolarových milionářů, kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory. Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2023 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.