Obchodování tento týden zvolní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.


#Ekonomika

Tento týden bude hned v pondělí ovlivněn svátkem v USA, což přinese velmi vlažný začátek v případě pondělního obchodování. 

Po zbytek týdne budou investoři rozebírat poslední zasedání Fedu a ECB a více je přenášet do svých rozhodování. „Absence výraznějších impulzů i významnějších makroekonomických dat bude pravděpodobně znamenat i nevýrazné obchodování, co se objemu i směru vývoje týče,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Ve čtvrtek bude zasedat domácí ČNB, kde se změna sazeb opět neočekává (7,0 % 2T-Repo). Nelze vyloučit, že si ČNB opětovně ponechá mírně jestřábí rétoriku. Současně by měla být potvrzena ochota bránit domácí korunu při výraznějších výkyvech. 

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na data z trhu nemovitostí (stavební povolení či zahájené nové stavby) a na pravidelná čtvrteční týdenní data z trhu práce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.