Kofola: Výhled na r. 2024 mírně nad očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Kofola včera po trhu zveřejnila předběžné hospodářské údaje za r. 2023. Tržby dosáhly 8,69 mld. Kč (+10,3 % r/r), v souladu s očekáváním trhu, přičemž růstu pomohlo zvýšení cen na začátku roku i mimořádně dlouhá letní sezóna. Díky poklesu cen energií oproti r. 2022 rostl zisk EBITDA rychleji, a to o 12,6 % r/r na 1,25 mld. Kč, čímž Kofola splnila svůj poslední výhled a byla jen velmi těsně pod tržním očekáváním. Marže zisku EBITDA vzrostla meziročně o 0,3 proc. bodu. Díky zlepšení výkonnosti v r. 2023 se Kofola podle gen. ředitele Janise Samarase mohla vrátit k předkrizovým plánům, což se projevilo především oznámením akvizice Pivovary CZ Group. Společnost očekává, že akvizice 51% podílu bude dokončena v 1. kvartále. Na základě tohoto předpokladu Kofola očekává pro letošní rok růst tržeb o cca 25 %, z čehož 7 % by mělo být organického původu a zbytek v důsledku akvizice pivovarů. Zisk EBITDA společnost očekává ve výši 1,55 – 1,80 mld. Kč, tj. ve střední hodnotě 1,675 mld. Kč (+34 % r/r). Tento výhled firmy je mírně nad naším odhadem 1,61 mld. Kč, přičemž podotýkáme, že konkrétní výsledek bude záležet i na datu začlenění Pivovary CZ Group do Kofoly.

Společnost měla na konci roku zadlužení čistý dluh / EBITDA 2,3 a plánuje letos zůstat pod úrovní 3 i po načerpání akvizičního financování. Představenstvo nadále počítá s dividendou na akcii za r. 2023 ve výši 13,5 Kč, tedy meziročně beze změny, nicméně firma obvykle schvaluje dividendu až po letní sezóně, která je podstatná pro cash flow. Předběžné provozní výsledky za loňský rok jsou v souladu s odhady a výhled na letošní rok je lehce nad naším očekáváním, proto zveřejněnou zprávu hodnotíme mírně pozitivně.

 

mil. Kč2023r/r2022oček. 2023 J&Toček. 2023 Trh
Tržby8,6910,3 %7,888,788,69
EBITDA1,2512,6 %1,111,281,26
EBITDA marže14,4 %+0,3 p.b.14,1 %14,6 %14,5 %

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.