Kofola: Začíná distanční valná hromada ke schválení dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnosti Kofola ČeskoSlovensko dnes začíná distanční valná hromada, jejímž hlavním bodem je návrh na vyplacení dividendy 11,3 Kč/akcie (4,0% hrubý div. výnos) ze zisku r. 2021. Jde o pokles z dividendy 13,5 Kč/akcie, kterou Kofola vyplácela předchozí tři roky. Distanční valná hromada potrvá do 20. 9. Hlasovat na ní mohou akcionáři, kteří drželi akcie k rozhodnému dni 29. 8. Očekáváme schválení návrhu na dividendu, neboť většinový podíl drží hlavní akcionář Aetos generálního ředitele společnosti Jannise Samarase. Rozhodný den pro dividendu pak bude 30. 9.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.