CTP koupila významné plochy v Polsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  CTP oznámila akvizici pozemků a developerských projektů v Polsku, které mají potenciál vytvořit 1,2 mil. m2 pronajímatelné plochy.


CTP oznámila akvizici pozemků a developerských projektů v Polsku, které mají potenciál vytvořit 1,2 mil. m2 pronajímatelné plochy. Prodejcem je společnost 7R, přičemž cena transakce nebyla zveřejněna. Portfolio tvoří pozemky určené k developmentu v oblasti Varšavy a Horního Slezska a dále dva rozestavěné logistické projekty. Pro CTP jde o zásadní expanzi na polský trh vzhledem k tomu, že doposud zde držela plochy o velikosti pouze 0,04 mil. m2. Postupný development koupených ploch by rovněž výrazně zvětšil současné portfolio CTP, které na začátku roku mělo cca 8 mil. m2 pronajímatelných ploch.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.