ČEZ: Legislativní rada vlády nedoporučila vládě přijmout snadnější cestu k rozdělení firmy

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Člen legislativní rady vlády Petr Bezouška na sociálních sítích uvedl, že se na jednání rady dostal návrh zákona upravující případné rozdělení firem se státní účastí, které jsou veřejně obchodované a jsou součástí kritické infrastruktury. Tuto definici by splňoval pouze ČEZ. Podle materiálu by nově stačily pro schválení rozdělení společnosti hlasy držitelů 85 % akcií přítomných na valné hromadě a valná hromada by byla usnášeníschopná při přítomnosti držitelů 2/3 všech akcií. Doposud byl pro rozdělení společnosti nutný souhlas 90 % všech akcionářů, respektive emitovaných akcií.

Stát by se svým 70% podílem měl téměř s jistotou vždy více jak zmíněných 85 % na valné hromadě, a mohl by tak sám, bez ohledu na minoritní akcionáře, rozhodnout o rozdělení společnosti a následném získání kontroly nad výrobními zdroji elektřiny. Legislativní rada vlády nedoporučila kabinetu tuto pasáž novely přijmout.

Otázkou je, jak by se k takovému účelovému zákonu, který by se vztahoval pouze na jednu společnost a byl by prosazen pouze kvůli současné konkrétní situaci, postavil soud po žalobách, které by mohly ze strany minoritních akcionářů přijít. Na druhou stranu tento zákon, podle toho, co je zatím známo, řeší pouze schválení rozdělení a neměl by ovlivnit výši kompenzace, kterou stát případně minoritním akcionářům nabídne. Zároveň to opět ukazuje, že se vláda další podobou ČEZu intenzivně zabývá a jasněji by mělo být během několika následujících měsíců.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.