Rohlik Group: Společnost splnila kovenant LTV emise dluhopisů 10,0/2026

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Rohlik.cz Finance oznámila, že k 13. 10. 2023 činil poměr zadluženosti loan-to-value (LTV) 45,05 %.

Společnost Rohlik.cz Finance, která je součástí skupiny Rohlik Group, oznámila, že k 13. 10. 2023 činil poměr zadluženosti loan-to-value (LTV) 45,05 %. Tím byl splněn kovenant dluhopisů 10,0/2026, který firmě ukládá mít poměr zadluženosti pod hranicí 50 %. O rok dříve činilo LTV 38,9 %. LTV je kalkulováno jako poměr dluhu vůči hodnotě společnosti, jež je určována na základně nezávislé valuace auditora. Zprávu hodnotíme jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.