Rohlik.cz: ÚOHS posoudí spojení s francouzským Partech Partners

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 31. 12. 2020 uvedl, že bude posuzovat tzv. spojení soutěžitelů Tomáše Čupra a společnosti Partech Partners SAS ve věci kontroly společnosti Velká pecka, s.r.o.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 31. 12. 2020 uvedl, že bude posuzovat tzv. spojení soutěžitelů Tomáše Čupra a společnosti Partech Partners SAS ve věci kontroly společnosti Velká pecka, s.r.o. Ta provozuje portál rohlik.cz a je nyní většinově vlastněna společností Rohlik.cz Investments Tomáše Čupra. Úřad posoudí spojení ve zjednodušeném řízení, tj. do 20 dnů od ohlášení. Investor Partech Partners má sídlo ve Francii. Tomáš Čupr již dříve uvedl, že se plánuje vstup nového investora do společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.