Moneta: ČNB snížila kapitálové požadavky na banku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Česká národní banka snížila na základě pravidelného hodnocení požadavky na minimální kapitál Monety o 0,4 %. Od 1. ledna se tak bude minimální kapitálový požadavek (CET 1) skládat z 8 % v rámci pilíře 1, 2,6 % v rámci pilíře 2 (doposud 3 %), 2,5 % bezpečnostní kapitálové rezervy a 1,25 % proticyklické rezervy. Dohromady tak bude 14,35 %. Od 1. července 2019 pak vzroste proticyklická rezerva o 0,25 % a celkový kapitálový požadavek ČNB tak bude na úrovni 14,6 %. Management zároveň potvrdil svůj střednědobý cíl udržovat ukazatel Tier 1 na úrovni 15,5 %. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.