Philip Morris ČR: Schillerová chce vyšší zdanění zahřívaného tabáku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro Právo uvedla, že zvažuje zahrnout do daňových změn pro příští rok i zvýšení daně ze zahřívaného tabáku. Jeho zdanění je nyní na úrovni 50 % zdanění cigaret a podle Schillerové by se mohlo zvýšit na 75 %. Philip Morris ČR zahřívaný tabák sám nevyrábí, ale je jeho prodejcem. Pokud by vyšší zdanění snížilo poptávku spotřebitelů nebo pokud by společnost růst ceny částečně kompenzovala sníženém své marže, byla by to z hlediska hospodaření negativní zpráva. Podotýkáme, že zatím není o zvýšení daně rozhodnuto.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.