PMČR: PMI investuje více jak miliardu do nového závodu na bezdýmové produkty

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris International (PMI), která je mateřskou společností Philip Morris ČR (PMČR), oznámila novou investici převyšující jednu miliardu korun do rozšíření závodu v Kutné Hoře. Bude se jednat o nové kapacity pro výrobu náplní do bezdýmných produktů. Z prohlášení není zcela jasné, jakou formou bude investice profinancována ani v jakém horizontu, ale očekáváme, že bude hrazena prostřednictvím investice PMČR. Samotné PMČR má dostatečnou kapacitu například pro dluhové financování při téměř nulovém zadlužení. Informaci o nové investici vnímáme pozitivně vzhledem k tomu, že to jasně ukazuje na další pokračování závodu v Kutné Hoře i v nové éře bezdýmových produktů. Současně to společnosti do budoucna umožní vystupovat i jako výrobce a nejen jako přeprodejce bezdýmných produktů, a využívat tak i výrobní marže. Jen připomínáme, že například provozní konsolidovaný zisk v roce 2022 činil 4,2 mld. Kč. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.