PMČR: PMI reportovalo 14,7% r/r propad trhu klasických cigaret za 4Q23 v ČR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Včerejší výsledky Philip Morris International (PMI), tedy mateřské společnosti Philip Morris ČR (PMČR), za 4Q23 obsahovaly i zajímavou poznámku k trhu v ČR. Dle zveřejněných čísel PMI se domácí trh klasických cigaret propadl o 14,7 % r/r za 4Q23. Bohužel nebylo uvedeno, co bylo přesně příčinou. Šlo o zrychlení propadu po -9,0 % zaznamenaných za 9M23. Jedním z důvodů bude jistě přechod k bezdýmovým produktům, kterým se naopak dařilo za celý region nahradit pokles trhu tradičních cigaret. Nicméně konkrétně k domácímu trhu toto uvedeno nebylo. Ještě doplníme, že ve výsledcích PMČR za 1H23 byl zveřejněn propad domácího trhu cigaret o 12,7 % r/r, kvůli poklesu přeshraničních prodejů, poklesu spotřeby a přechodu na bezdýmné alternativy. Ovšem v tomto případě může být používán jiný průzkum, tedy nelze zcela jistě uvést, že jsou hodnoty zcela srovnatelné. Informace hodnotíme pro PMČR mírně nepříznivě vzhledem k naznačené akceleraci propadu trhu běžných cigaret v ČR, ze kterých plynou PMČR vyšší marže. Společnost zveřejní výsledky za rok 2023 ve středu 27. 3. 2024.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.