Erste Group: Banka koupí od státu 15% podíl v Erste Bank Hungary

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste Group oznámila, že koupí 15% minoritní podíl v rakouské Erste Bank Hungary, který drží státní fond Corvinus International Investments. Podíl maďarská vláda získala na základě dohody z roku 2015 mezi Erste Group, vládou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Tato dohoda obsahovala zároveň rámcové podmínky, za kterých bude podíl prodán zpět. EBRD nadále zůstává s 15% podílem minoritní akcionář. Hodnota transakce je 87,55 mld. HUF (248 mil. EUR). Vlastní kapitál Erste Bank Hungary byl ke konci září 1,4 mld. EUR, akvizice podílu nám tak vychází přibližně při násobku ceny k vlastnímu kapitálu (P/BV) na úrovni 1,2x. Cena je vyšší vůči valuaci samotné Erste Group (0,7x) i v maďarsku obchodované OTP Bank (0,9x), nicméně toto srovnání je zkresleno aktivitami těchto bank v jiných zemích. U čistě maďarské banky považujeme zmíněnou valuaci při akvizici takto velkého podílu za přiměřenou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.