Nejvyšší nárůst cen v průmyslu za posledních 10 let

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v červnu vzrostly v průměru o 0,8 % m/m a meziročně byly vyšší o 6,1 % r/r (5,1 % r/r v květnu). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců od května 2011. Klíčovou roli hrál předchozí růst cen komodit (ropa, kovy) a také zvýšené globální inflační tlaky. Vedle průmyslu svůj růst zrychlily i ceny v zemědělství na 5,8 % r/r (4,4 % v květnu). Utlumený inflační vývoj zatím zůstává u cen tržních služeb, které rostly o 0,9 % r/r (1,1 % v květnu).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.