Moneta po solidních číslech pokračovala výše

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan dělí svou makléřskou činnost na dvě části – exekuční a konzultační. Exekuční se skládá z přijímání klientských pokynů a jejich realizace na trzích. Konzultační je tvořena rozhovory s klienty, nejčastěji o akciích a dluhopisech.   
První páteční únorové obchodování na evropských akciových trzích probíhalo bez výraznějších pohybů, když většina hlavních akciových indexů se výrazněji neodchýlila od nuly. Dařilo se zejména finančním titulům, z automobilového sektoru si nadstandardní zisky připisovaly společnosti Porsche, Volvo nebo Renault. Na opačné straně burzovního spektra reagovaly na propad cen ropy firmy z ropného sektoru. Hlavní index pražské burzy taktéž nezaznamenal významnější pohyby a zakončil týden o 0,07 % slabší na hodnotě 1 457,31 b. Titulem dne se po kvalitní sadě výsledků za 4Q23 a nadstandardním návrhu dividendy ve výši 9 Kč/akcii staly akcie Moneta Money Bank (101,6 Kč, 1,4 %). Korekcí z historických maxim (1 280 Kč) si prošly akcie Primoco UAV SE (1 080 Kč, -5,26 %). Zobchodovaný objem lehce zaostal za dlouhodobým denním průměrem.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.