Objevte vnitřní krajiny umělců a sběratelů v galerii Magnus Art

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceObjevte vnitřní krajiny umělců a sběratelů v galerii Magnus Art

Galerie Magnus Art v sídle J&T Banky pokračuje v představování unikátních děl ze soukromých sbírek milovníků umění. Po mimořádně úspěšné expozici Radost, vášeň, posedlost! ze sbírky Michala Richtra, kterou můžete navštívit až do 6. srpna, se tu v září objeví další díla současných českých tvůrců. Tentokrát půjde o průřez unikátní sbírky ekonoma Pavla Brože.


„Přemýšlel jsem o názvu, který spojuje jednotlivá vystavená díla. Vnitřní krajiny odkazují k technikám introspekce, které autoři využívají v rámci své tvorby. K tomu, jak pracují s pamětí, s artefakty vysokého umění či popkultury, přičemž je dávají do jiných kontextů s ohledem na jejich subjektivní prožitky a autorské strategie. V neposlední řadě vnitřní krajiny odrážejí to, jak se projevuje tlak okolí na naší osobnosti,“ vysvětluje sběratel titul výstavy.

S uměním se chci potkávat

Přestože Brožův profesní svět do velké míry určují čísla, přesnost, rozumová stránka, buduje v soukromí zajímavou sbírku umění zejména tvůrců své generace.

„Potřebuji odstup od každodennosti. Myslím, že jen málo se zabýváme účelem našeho jednání a jeho dopady. Umění a filozofie mi pomáhá v přemýšlení o smyslu a rozumnosti našich cílů a o stavu současné společnosti,“ vysvětluje jeden z důvodů sbírání umění Brož a dodává: „S uměním chci žít a potkávat ho ve svém osobním prostoru. Ten můj je zároveň obrazy spoluutvářen. Umělecká díla a setkávání s jejich autory se staly součástí našeho rodinného života. Je pro mě důležité, aby mi to, co mě obklopuje, bylo inspirací. A aby i naše děti vyrůstaly v prostředí bohatém na podněty.

Vnitřní krajiny (výstava soukromé sbírky Pavla Brože)

Kde: galerie Magnus Art v pražském sídle J&T Banky

Kdy: od 6. září 2022

Hvězdy dnešního umění

Ve sbírce Pavla Brože najdeme především figurativní umění nebo umělecká díla, kde je patrná současná či minulá přítomnost člověka. Primárním klíčem k jeho sbírání jsou ale samotní umělci. Své autory si pečlivě vybírá, dlouhodobě je sleduje a často se k nim vrací. Tím se jeho sbírka poněkud vymyká tuzemským sběratelským standardům.

Těm několika málo vybraným výtvarníkům je potom nejen věrným sběratelem, ale i přítelem. Patří k nim například Josef Bolf, Daniel Pitín, Adam Štech, Lubomír Typlt nebo původem moldavský malíř Alexander Tinei.

„Je mi ctí být v kontaktu s významnými malíři své generace a jsem vděčný za možnost spolupodílet se na jejich uměleckém příběhu,“ uvádí sběratel.

Podle kurátorek nadcházející výstavy Anny Pulkertové a Valérie Dvořákové z Art Servisu J&T Banky to byly právě vztahy mezi sběratelem a umělci, co je zaujalo hned při prvním setkání s Pavlem Brožem. „Sběratelství založené na vztazích je specifická disciplína, která nese své ovoce. V tomto případě zplodilo mimo jiné několik uměleckých děl, která by za jiných okolností jistě nevznikla.“

Respektován umělci

Vztahy mezi umělcem a sběratelem jsou jedním z důležitých témat chystané výstavy v galerii Magnus Art. Jedná se totiž o vzájemné působení, které je důležité jak pro sběratele, tak i pro umělce. Každý umělec to však vnímá jinak. Část z nich důsledně trvá na tom, že se sběratelským vkusem nesmějí nechat ovlivnit, protože opakování úspěšného modelu je z dlouhodobé perspektivy smrtí autora.

Všichni si však uvědomují, že nežijí ve vzduchoprázdnu a že prodej sběrateli, potažmo významnému sběrateli, který buduje ucelenou sbírku, je do velké míry vrcholem jejich snah.

„V ideálním světě jsou to právě soukromí sběratelé, kdo zajišťuje fungování umělců a soukromých galerií. Pokud se daří soukromým galeriím, mohou vyrážet do ciziny, prosazovat místní umění na mezinárodní úrovni, což má zpětně pozitivní dopad na umělce, jejich díla, a tedy i sběratele, a také na to, co od umělců mají,“ přiznává Daniel Pitín, jeden z umělců hojně zastoupených v Brožově sbírce, s jehož dílem se návštěvníci galerie Magnus Art budou moci na podzim seznámit.

„Máme podobné zkušenosti, zážitky, jejich prožívání i obdobné momentální životní situace. Svět vnímáme podobně, čímž vzniká určitá blízkost, která se do umění promítá. My ji tam promítáme jako tvůrci, on ji tam vnímá jako divák. A nacházíme tu blízkost i ve společných rozhovorech,“ popisuje pak Pitín vztah s Pavlem Brožem.

Hlavním rysem vzájemného partnerství je respekt. Ten ostatně opakují v souvislosti s Pavlem Brožem všichni umělci, jejichž tvorbu dlouhodobě sleduje.

Za všechny to shrnuje Lubomír Typlt, který Pavla Brože považuje za jednoho ze svých prvních sběratelů. „V té době u nás trh se současným uměním velice skomíral. Bylo tady jen pár sběratelů, kteří měli odvahu sbírat obrazy tehdy ještě nezavedených autorů. Během let se z nás stali s Pavlem přátelé. Diskutujeme spolu o umění i o sběratelství. Sám vlastním poměrně pěknou kolekci obrazů, a tak dovedu pochopit i druhou stranu ve vztahu umělec-sběratel, tedy pohled sběratele. Díky Pavlovi jsem začal sbírat Alexandra Tineie a Pavel se díky tomu, že jsem s ním mluvil o Adamu Štechovi, sběratelsky zaměřil na něj. Myslím, že jsme si často zajímavým zdrojem informací.“

Umělci o Pavlu Brožovi

Daniel Pitín

Jednoho dne asi před sedmi lety navštívil Pavel Brož můj ateliér a skončilo to velkou rozpravou o umění. Zjistil jsem, že má jak velmi dobrý přehled o umění, tak i výborný vhled do české i zahraniční scény.

Lubomír Typlt

Pokud je někdo ochoten platit za dekoraci velké peníze, je to jeho svobodná volba. Naštěstí však existují i sběratelé, kteří módnosti nepropadávají. Pavel Brož mezi ně určitě patří.

Adam Štech

Jako sběratel je specifický tím, jak koncepčně při budování své sbírky postupuje. Sbírá jen několik umělců, má šanci dostat se blíž. Je schopný napsat přímý srozumitelný text k výstavě. To je celkem vzácnost.

Josef Bolf

Každý sběratel je něčím specifický a Pavel má dost jasno v tom, co chce sbírat. Soustředí se na okruh umělců, kteří mu jsou blízcí a kteří nějak konvenují jeho vkusu, jeho vnímání světa.

Alexander Tinei

Vlastní některá z mých vůbec nejlepších děl, často sice relativně malá, ale pro mě osobně velice důležitá. Například se Pavlovi docela nedávno podařilo objevit a získat můj obraz starý asi deset let nazvaný Učitel hudby. Jsem hrdý, že ho nyní má právě Pavel ve své sbírce.

Mecenášství

Právě sběratelství je pro J&T Banku jedna z důležitých oblastí. V Magnus Art galerii dává prostor začínajícím i zkušeným sběratelům umění. „V duchu hesla noblesse oblige jsme přesvědčeni, že vznešenost a úspěch zavazuje. Proto už mnoho let podporujeme projekty, které kultivují, inspirují a obohacují zdejší kulturní prostředí. Máme za to, že se v případě sběratelství současného umění nejedná pouze o radost a koníček jednotlivců, ale také o důležitou součást fungování celého uměleckého světa. Sběratelství umění představuje jak emocionální investici, tak i formu mecenášství a filantropie. Věříme, že se tyto výstavy stanou zdrojem inspirace a motivací pro všechny zájemce z řad dalších sběratelů, milovníků umění i návštěvníků z řad široké veřejnosti,“ vysvětluje důležitost podpory současného umění Monika Veselá z J&T Banky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.