ČEZ: Vláda údajně připravuje změnu tendru na výstavbu jaderných reaktorů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle zpravodajského serveru Seznam Zprávy chystá vláda materiál, na jehož základě by měl ČEZ jako zadavatel tenderu vyzvat uchazeče, aby se zavázaly k výstavbě více reaktorů. V současné době jsou nabídky, které ČEZ posuzuje, na jeden reaktor s nezávaznou opcí na výstavbu dalších. Vláda by údajně chtěla souběžně realizovat výstavbu až 4 reaktorů, 2 v Dukovanech a 2 v Temelíně. Podle nedávných propočtů by výstavba 4 bloků mohla stát 1,75 biliony korun. Takováto změna v probíhajícím tenderu by mimo jiné znamenala, že by stát byl nucen uspíšit restrukturalizaci společnosti ČEZ a získat pod plnou kontrolu některá aktiva. Vláda doposud stále čeká na notifikaci ze strany Evropské komise k modelu financování výstavby jednoho bloku v Dukovanech. Původně se toto schválení očekávalo již ve 4Q 2022. Nyní je plánovaná dostavba jednoho bloku v Dukovanech koncipována tak, že stát vystupuje jako investor a zadavatel, a ČEZ projekt realizuje. Podle našeho názoru i podle nedávného vyjádření generálního ředitele společnosti by výstavba 4 bloků byla při tomto modelu pro ČEZ již nerealistická.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.