EPH: Provozní zisk v minulém roce klesl o 17 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina EPH včera zveřejnila výroční zprávu za rok 2023.

Skupina EPH včera zveřejnila výroční zprávu za rok 2023. Celkové konsolidované tržby propadly o 35 % na 34,2 mld. EUR, provozní zisk pak byl nižší o 17 % r/r na úrovni 3,6 mld. EUR. Za tímto poklesem jsou především nižší ceny elektřiny, výjimečně silný výsledek z obchodování s komoditami v roce 2022, pokles v segmentu přepravy plynu a nižší výnosy z teplárenské infrastruktury. Čistý zisk meziročně vzrostl o 24 % na 4,7 mld. EUR, když byl nad rámec provozního zisku podpořen přeceněním finančních instrumentů (1,5 mld. EUR) vztahujících se k podílu ve společnosti SPH. Zadlužení společnosti (čistý dluh k EBITDA) mírně vzrostl na 1,3x (1,1x ke konci roku 2022), nicméně stále zůstává na relativně nízké úrovni. Výrazný meziroční propad tržeb a provozního zisku odráží vývoj cen na komoditních trzích a připisujeme ho spíše výjimečně silnému výsledku v roce 2022. V porovnání s rokem 2021 jsou tržby výše o 28 % a EBITDA dokonce o 56 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.