VIG: Odkup jedné emise dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialistaVIG zveřejnila nabídku na odkup jedné emise dluhopisů. Jedná se o dluhopisy v objemu 400 mil. EUR s kuponem 3,75 % splatné v roce 2046. Držitelé dluhopisů mohou nabídky využít do 20. dubna. Z našeho pohledu se jedná o standardní krok v rámci optimalizace nákladů na financování.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.