Makro: Průmysl i přes zabrzděnou výrobu aut pokračuje v růstu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v červenci byla meziročně vyšší o 1,1 % r/r (+11,1 % r/r v červnu). Výkyvy v tempu meziročního růstu přináší jednak nevyrovnaná základna loňského roku a také kalendářní vlivy. Sezónně očištěná průmyslová produkce vzrostla o 2,1 % m/m a meziročně byla vyšší o 7,0 % r/r. Celkově data ukazují, že ekonomické oživení nabírá na intenzitě, a to jak ze strany zahraniční, tak domácí poptávky. Firmám rostou nové zakázky (+19 % r/r; z toho domácí 20 % r/r) a tržby (12 % r/r; z toho domácí 15 %). Celková poptávka v průmyslu roste a hlavní brzdou zůstává nabídková strana, tj. výpadky v dodávkách dílů. Tento vliv je nejviditelnější u výroby aut (-1 % r/r; sezónně neočištěné dokonce o -9 % r/r), která 3 měsíce přešlapuje na místě kvůli nedostatku čipů a případné zlepšení v dalších měsících bude jen pozvolné.

Pro letošní rok očekáváme růst průmyslové produkce kolem 9 %, který bude kompenzovat loňský propad (-8 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.