ČNB: Holub vidí naplnění rizika mzdově-inflační spirály

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub měl v úterý přednášku na téma hodnocení současné makroekonomické situace. Na závěr své prezentace uvedl, že podle jeho názoru se částečně naplňuje riziko mzdově-inflační spirály, i když jde zatím jen o pozvolný proces. Podle Holuba hlavním úkolem měnové politiky je, takovému vývoji bránit, a to i když má zvýšení sazeb negativní dopady do reálné ekonomiky. Tomáš Holub opakovaně v bankovní radě hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb, ale jeho vystoupení zapadá do posledních komentářů dalších členů bankovní rady, kteří kriticky hodnotí přehřívání trhu práce a vysoký růst mezd.

Nadále očekáváme, že ČNB na dalším zasedání (21. června) ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %), ale stále rostou šance, že bankovní rada může zvýšit sazby o 25-50 bazických bodů. Úrokové sazby ČNB by na současné úrovni (7,00 %) mohly vydržet nejen letos, ale také i do začátku příštího roku kvůli vysokému růstu mezd.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.