Státní rozpočet: Deficit rozpočtu se v listopadu prohloubil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci listopadu v deficitu 269 mld. korun (-337 mld. v listopadu 2022) a vůči konci října došlo k prohloubení schodku o 58 mld. korun. Během léta schodek rozpočtu pomáhala snížit série jednorázových opatření, ale ta se postupně vyčerpala a na závěr roku už dochází k prohloubení schodku směrem k úrovni 300 mld. korun. Díky předchozím mimořádným příjmům byly celkové příjmy rozpočtu na konci listopadu meziročně vyšší o 20 % r/r, z toho daňové příjmy vzrostly o 14 % r/r (o 174 mld. r/r). Výdaje rozpočtu rostly tempem 13 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.