Colt CZ: Společnost a spřízněné osoby snížily podíl ve Vista Outdoor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ Group včera uvedla v hlášení pro regulátora SEC, že její podíl v americké společnosti Vista Outdoor společně s podílem majitele Reného Holečka a generálního ředitele Jana Drahoty dohromady klesl pod 5 %. Společnost je povinna podle pravidel SECu hlásit podíl i se spřízněnými osobami. Počet akcií v držení samotné Colt CZ je nyní 1,13 mil., což představuje 1,9 % akcií Visty. Podle hlášení z října 2023 držel Colt CZ 2,4 % Visty a dohromady se spřízněnými osobami nad 5 %. Připomínáme, že Colt CZ loni navrhl výrobci munice pro ruční zbraně Vista převzetí, ale její představenstvo nabídku odmítlo a potvrdilo dříve domluvenou transakci s největším českým zbrojařem Czechoslovak Group (CSG). Snížení podílu ve Vistě vnímáme jako logický krok po loňském odmítnutí nabídky. Prodej akcií ve Vistě zároveň přináší Coltu dodatečnou hotovost, která je nyní potřebná pro plánovanou akvizici české společnosti Sellier & Bellot. Podíl 0,5 %, o nějž Colt CZ ve Vistě snížil podíl, představuje podle současné tržní ceny Visty hodnotu cca 200 mil. Kč. Zprávu hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.