Makro: Reálné mzdy v 2Q poprvé po 7 letech klesly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průměrná mzda (hrubá, nominální) ve 2Q meziročně téměř stagnovala (0,5 % r/r) na 34 271 Kč (5,1 % v 1Q). Reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně klesly o 2,5 % r/r, což byl první pokles reálné mzdy od roku 2013. Ekonomický propad se odrazil v mzdovém vývoji a ve většině sektorů průměrné nominální mzdy poklesy, nejvíce v sektoru ubytování a restaurace (-12 % r/r). Mzdy v průmyslu poklesly téměř o 5 % r/r. Ve 2Q rostly nominální mzdy především placené z veřejných rozpočtů – školství (6 % r/r), zdravotnictví (6 %), veřejná správa (5 %). Nebýt tohoto nárůstu, tak ve 2Q poklesla nejen reálná mzda, ale i nominální mzda.

Důležité bude, nakolik se vývoj mezd bude alespoň částečně kompenzovat v druhé polovině roku. Mzdový vývoj se velmi pravděpodobně se zpožděním odrazí i ve spotřebitelské poptávce.

Za celý rok očekáváme růst mezd o 1,5 % (7,1 % v 2019).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.