Makro: Přebytek zahraničního obchodu se v březnu snížil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance dubnu vykázala přebytek 3,0 mld. korun (+16 mld. v březnu 2019). Meziročně export klesl o 13 % a import o 10 %. Výsledky odráží postupné přibrzdění pro-exportního průmyslu a celkově mezinárodních toků. Výpadky na straně exportů jsou plošné a týkají se všech regionů.

Za období leden-březen obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 41 mld. korun (vloni 49 mld.).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.