J&T ARCH INVESTMENTS za posledních 12 měsíců zhodnotil majetek investorům o 12,17 %

2-minutové čtení

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel třetí kvartál letošního roku s aktivy ve výši 9,7 miliardy korun. Za posledních dvanáct měsíců se pak hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jednu investiční akcii zvýšila o 12,17 % v případě korunové akcie, respektive o 11,98 % v případě té eurové. K 30. září tak investiční akcie dosáhla hodnoty 1,1255 Kč, potažmo 1,1224 eur.

Mezikvartálně majetek pod správou fondu vzrostl o 31 %. Za nárůstem pak stojí nejen zhodnocení existujícího portfolia, ale především nový primární úpis investičních akcií ve výši cca 2,2 miliardy korun.

Fond, se kterým mají zakladatelé J&T velké plány již nyní patří mezi nejlikvidnější tituly na pražské burze. Za třetí kvartál fond rozšířil své portfolio o investice v oblasti energetiky, developmentu a soukromého vzdělávání.

Doposud největší individuální investici ve výši 140 milionů eurfond provedl prostřednictvím fondu J&T ALLIANCE do minoritního podílu v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, jejímž cílem je odkoupit a sdružit podíly Patrika Tkáče a skupiny J&T na společných investičních projektech s Danielem Křetínským a jeho manažerským týmem. K 30. září holding vlastnil 44% podíl na společnosti Energetický a průmyslový holding, která je přední středoevropskou energetickou skupinou.

Na poli developmentu J&T ARCH INVESTMENTS již dříve investoval do fondu J&T PROPERTY OPPORTUNITIES, který je angažován ve výstavbě logistických areálů v Ostravě Mošnově a Nošovicích. V průběhu třetího čtvrtletí došlo k uzavření prodejních smluv s globálním nemovitostním fondem EQT Exeter přičemž vypořádání transakce je rozděleno do několika fází v návaznosti na dostavbu jednotlivých hal. Rovněž došlo k rozšíření portfolia fondu o dva menší developerské projekty na Slovensku z oblasti rezidenčního bydlení a maloobchodu.

V září bylo také portfolio fondu J&T ARCH INVESTMENTS rozšířeno prostřednictvím fondu JTFG FUND I o spoluinvestici do minoritního 23% podílu ve vzdělávací skupině JK Education. Skupina vedená Ondřejem Kaniou provozuje v Praze, Brně, Bratislavě a nově též v chorvatském Záhřebu síť základních a středních škol American Academy. Dále vlastní Pražské humanitní gymnázium a provozuje celou řadu aktivit v oblasti zprostředkování studia na prestižních zahraničních středních školách a univerzitách.

Složení portfolia k 30.9. 2021 naleznete zde: www.jtarchinvestments.cz