EPH: Plánované spojení s RAG-Stiftung ve snaze o ovládnutí německé energetiky Steag

1-minutové čtení
J&T specialistaPodle serveru E15 jsou skupina EPH a nadace RAG-Stiftung v pokročilé fázi jednání o společné nabídce na akvizici německé energetické společnosti Steag. Finální nabídky by měly být předloženy v průběhu příštího týdne a ještě do konce srpna by management Steagu měl vybrat vítěze. Zájem o akvizici německé společnosti má kromě EPH ještě španělská investiční společnost Asterion Industrial Partners. Nadace RAG-Stiftung využívá prostředky získané ze svých investic k financování projektů zaměřujících se na odstranění negativních dopadů těžby uhlí. EPH by tímto spojením mohla získat větší podporu ze strany místních politiků a odborů. Steag má přibližně 5% podíl na výrobě elektřiny v Německu. Kromě 6 uhelných elektráren se zaměřuje na výrobu z obnovitelných zdrojů. EPH již vlastní v Německu společnost Leag, kde plánuje obří investice do obnovitelných zdrojů, které by postupně měly nahradit končící uhelné elektrárny, akvizice Steag i spolupráce s RAG-Stiftung by tak dále zapadaly do těchto plánů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.