ČEZ: EK stáhne z trhu část emisních povolenek

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Na základě pravidelného ročního vyhodnocení stáhne Evropská komise z trhu 267 mil. emisních povolenek a přesune je do takzvané rezervy tržní stability. Pravidelné hodnocení EK ukázalo, že je na trhu přebytek 1,11 mld. povolenek, podle stanovených pravidel tak 24 % z tohoto přebytku bude přesunuto do rezervy. V minulém roce byl přebytek povolenek ještě o něco vyšší a EK stáhla 272 mil. povolenek. Celý systém emisních povolenek je nastaven tak, aby jejich počet postupně klesal v souladu s klimatickými cíli EU. Současný přebytek je dán především utlumenou průmyslovou výrobou a s tím spojenou nižší poptávkou po povolenkách. S postupným oživením průmyslu a klesající nabídkou povolenek očekáváme, že jejich cena bude v následujících letech růst a s tím tlačit výše i ceny elektřiny. Na druhou stranu v dlouhodobějším horizontu by vliv ceny povolenek na cenu elektřiny měl klesat s tím, jak se bude snižovat podíl emisních zdrojů na celkovém energetickém mixu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.