O2 CR: Výsledky za 2Q19 překonaly odhady díky lepším tržbám

2-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost O2 CR dnes ráno představila své hospodářské výsledky za 2Q19, které byly lepší, než trh očekával. Tržby dosáhly 9,75 (+3,6 % r/r) vs. oček. 9,5 mld. Kč. Vůči naší projekci společnost zaznamenala vyšší prodeje mobilních zařízení v ČR (543 vs. oček. 450 mil. Kč) a vyšší domácí ICT tržby (518 vs. oček. 400 mil. Kč) v rámci fixních linek. Další kontrolou nákladů se společnosti dále podařilo zlepšit provozní EBITDA marži (včetně IFRS 16 efektu) na 32,3 (+2,8 p.b. r/r) vs. oček. 31,9 %. Absolutní EBITDA dosáhla 3,15 (+13,6 % r/r) vs. oček. 3,03 mld. Kč. Překvapení je již na úrovni tržeb a ve výše zmíněné lepší kontrole nákladů. Čistý zisk dosáhl 1,37 (-5,4 % r/r) vs. oček. 1,34 mld. Kč. Meziroční pokles čistého zisku jde na vrub změny účetních standardů a s tím spojeným navýšením odpisů/amortizace (+44 % r/r).

Celkově hodnotíme zveřejněná čísla jako solidní a mohou mít kladný vliv na dnešní obchodování. Samotná struktura je již pak spíše neutrální vůči naší projekci vzhledem k překvapení u prodejů mobilních zařízení, které se zřejmě časem budou více stabilizovat s větší nasyceností trhu. Naopak pozitivně hodnotíme oživení v ICT službách, které zaznamenaly překvapivý 31% r/r růst.

 

O2 CR, kons. v mil. Kč2Q192Q18r/rJ&T BankaTRH
Tržby9 7549 4133,6 %9 4809 491
EBITDA3 1492 77213,6 %3 0263 029
EBITDA marže32,3 %29,4%2,8 p.b.31,9%31,9 %
EBIT1 8301 856-1,4 %1 7261 760
Čistý zisk1 3681 447-5,4 %1 3231 342

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.