Colt CZ: 2Q přinese zlepšení marže, americký trh oživuje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Gen. ředitel Colt CZ Jan Drahota uvedl na včerejším konferenčním hovoru, že velmi slabá marže zisku EBITDA v 1. kvartále (meziročně z 22,7 % na 13,3 %) byla jednorázovou událostí, která se v dalších kvartálech nebude opakovat. V 2. čtvrtletí čeká Drahota EBITDA marži již zpátky nad 20 %, což je pro management dlouhodobé minimum, nad nímž by se ziskovost měla pohybovat. Pololetní výhled firmy počítá s tvorbou zisku EBITDA již včetně Sellier & Bellot ve výši 1,65 – 1,80 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že společnost vykázala za 1Q zisk EBITDA 488 mil. Kč, by měl zisk EBITDA činit ve 2Q přinejmenším 1,16 mld. Kč. Dosažení cíle podporuje podle Drahoty výborný dubnový výsledek hospodaření. Gen. ředitel rovněž pozoruje zřetelné zlepšení na americkém komerčním trhu, na který se nyní díky většímu počtu objednávek dívá výrazně pozitivněji než na začátku roku. Kvůli platbám za Sellier & Bellot se nyní relativní zadlužení čistý dluh / EBITDA nachází na hodnotě 3,2, ale ke konci roku by již díky růstu hospodaření a příspěvku Sellier & Bellot do zisku měla páka klesnout výrazně pod hodnotu 3. Vyznění konf. hovoru hodnotíme pozitivně díky komentáři k návratu marže nad 20 % a stavu amerického komerčního trhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.