ČEZ: Provozní i čistý zisk nad očekáváním trhu i výhledem managementu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ dnes ráno oznámil výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku. Tržby byly meziročně vyšší o 8 % na úrovni 77,4 mld. Kč. Výrazný rozdíl vůči odhadům je dán tím, že některé výnosy z obchodování s komoditami společnost účtuje až pod úrovní výnosů. EBITDA na úrovni 42,3 mld. Kč a očištěný čistý zisk 26,1 mld. Kč výrazně překonaly naše projekce i tržní konsensus. Za celý rok 2022 jsou pak EBITDA 131,6 mld. Kč i očištěný čistý zisk 78,4 mld. Kč nad horním okrajem výhledu managementu (115-125, respektive 65-75 mld. Kč). Za výraznými meziročními růsty jsou převážně vyšší realizované ceny elektřiny a velmi dobrý výsledek tradingu. Další zisky z obchodování s komoditami a přecenění zajišťovacích derivátových obchodů v závěru roku jsou pak také hlavním důvodem pozitivního překvapení vůči našim odhadům.

ČEZ ve 2. pololetí výrazně omezil předprodeje elektřiny z důvodu řízení likvidity. Na tento rok měl ke konci roku předprodáno 75 % očekávané výroby v ČR s průměrnou realizovanou cenou (za celé portfolio) 117 EUR za MWh (73 % za 108 EUR ke konci 3Q). Společnost tak výrazněji nevyužila vysokých cen elektřiny v druhé polovině minulého roku. To na jednu stranu snižuje námi očekávané průměrné realizované ceny elektřiny v tomto roce, na druhou stranu, vzhledem k odvodům z cenových stropů a dani z mimořádných zisků, je dopad do očekávaného čistého zisku minimální. 

Společnost podle očekávání potvrdila výhled pro tento rok, kde předpokládá EBITDA v rozmezí 105-125 mld. Kč a očištěný čistý zisk 30-40 mld. Kč. Konkrétní návrh dividendy nebyl uveden, management pouze zopakoval aktuální dividendovou politiku (výplata 60-80 % očištěného čistého zisku) a uvedl, že v případě výplaty 80 % by dividenda byla 117 Kč na akcii (11,3% hrubý dividendový výnos).

Celkově jsou pro nás zveřejněné výsledky pozitivní. Samotná provozní výkonnost je bez výraznějších překvapení, mimořádné zisky z obchodování však posunuly čistý zisk i očekávanou dividendu nad naše i tržní očekávání.

 

mld. Kč4Q 20224Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
Tržby77,471,88%93,092,5
EBITDA42,315,7169%37,532,8
EBIT36,72,3>200%28,523,9
Čistý zisk28,43,2>200%22,6-
Očištěný čistý zisk26,15,4>200%22,618,2

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.