ČEZ: Výsledky za 4Q 2023 zítra ráno

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ oznámí zítra ráno výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku. Meziročně očekáváme jen velmi mírný růst tržeb (+1 % r/r na 78,5 mld. Kč). Provozní zisk EBITDA by měl být na úrovni 26,3 mld. Kč (-38 % r/r). Za meziročním propadem je především vysoká srovnávací základna díky mimořádně vysokému zisku z obchodování s komoditami a přecenění zajišťovacích derivátů ve 4Q 2022. Námi projektovaná EBITDA za celý rok 2023 na úrovni 121,3 mld. Kč je mírně nad horním okrajem výhledu managementu (115–120 mld. Kč). Na úrovni čistého zisku se do čísel výrazně promítá daň z mimořádných zisků. V samotném 4Q očekáváme tento dopad nejvýraznější. Efektivní daňová sazba by tak měla být okolo 80 % ve 4Q a za celý minulý rok přibližně 58 %. Projektovaný očištěný čistý zisk za minulý rok ve výši 34,5 mld. Kč pak je mírně pod polovinou intervalu výhledu managementu (33–37 mld. Kč).

Společnost by měla dále zveřejnit výhled pro tento rok, kde očekáváme mírný pokles EBITDA vzhledem k nižší průměrné realizované ceně (oček. kolem 116 EUR/MWh) i mírně nižší očištěný čistý zisk (v intervalu 30–35 mld. Kč). Návrh dividendy představenstvo zřejmě oznámí opět až s pozvánkou na valnou hromadu koncem května. 

Neočekáváme, že by nadcházející výsledky přinesly výraznější impulz pro obchodování s akciemi. Investoři se budou i nadále soustředit především na vývoj cen elektřiny, budoucnost daně z mimořádných zisků a prozatím značně nekonzistentní komunikaci vlády ohledně posílení role státu ve vlastnictví klíčových energetických aktiv.

 

mld. KčOček. J&T 4Q 20234Q 2022r/rKonsensus
Tržby78,577,41 %83,2
EBITDA26,342,3-38 %25,2
EBIT17,036,7-54 %17,1
Očištěný čistý zisk3,126,1-88 %3,9

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.