Rohlik.cz: Německý regulátor povolil převzetí firmy Bringmeister

1-minutové čtení
J&T specialista


Deník E15 uvedl, že německý spolkový kartelový úřad (Bundeskartellamt) povolil firmě Rohlik, aby převzala firmu Bringmeister.

Deník E15 uvedl, že německý spolkový kartelový úřad (Bundeskartellamt) povolil firmě Rohlik, aby převzala firmu Bringmeister. Rohlik vstoupil na německý trh v roce 2021 a funguje v okolí Mnichova, Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem. Naopak společnost Bringmeister rozváží potraviny v Berlíně, Postupmi, Ingolstadtu a podobně jako Rohlik také v okolí Mnichova a Augsburgu. V roce 2020 měl Bringmeister tržby 60 mil. EUR. Detaily transakce včetně ceny nebyly zveřejněny. Rohlik na německém trhu vystupuje pod značkou Knuspr a Německo je jeden z prioritních trhů pro skupinu Rohlik v její další expanzi. Na pražské burze se obchodují dluhopisy ROHLIK FIN.10,0/26.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.