Primoco výrazně zvýšilo tržby, má nové zakázky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV vykázal za 1. polovinu roku 2020 tržby 9,58 mil. Kč, což znamená meziročně téměř devítinásobek oproti 1,08 mil. ve stejném období loni. Za růstem stojí kontrakty na dodání šesti bezpilotních letounů, které dostaly povolení na vývoz, a část z nich již byla expedována. Ostatní letadla budou vyvezena v druhé půli roku. Primoco se tak dostalo do kladných čísel na úrovni zisku EBITDA (+0,025 mil. Kč) oproti loňské ztrátě přes 12 mil. Čistá ztráta činila -2,1 mil. Kč (loni -13,6 mil.). Primoco uvedlo, že má v povolovacím procesu na vývoz dalších 37 letadel za celkem 435,9 mil. Kč, které budou směřovat do Asie a Blízkého východu. Spolu s tím Primoco zvýší výrobu na minimálně 2 letadla týdne a provádí nábor nových zaměstnanců. Růst tržeb a především kontrakty na další letadla považujeme za pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.