ČEZ: Představenstvo navrhuje dividendu 52 Kč na akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Představenstvo společnosti schválilo návrh dividendy ze zisku minulého roku ve výši 52 Kč na akcii (5,7% hrubý dividendový výnos). Dividenda odpovídá 80% výplatnímu poměru a je tak na horním okraji oficiální dividendové politiky (60-80 % očištěného čistého zisku). Řádná valná hromada akcionářů, která bude dividendu schvalovat se pak bude konat 24. června. Výše navrhované dividendy je v souladu s naším očekáváním. Zároveň předpokládáme, že vzhledem k nízkému zadlužení ČEZu a vysokým deficitům státního rozpočtu ministerstvo financí jako majoritní akcionář podá stejně jako v minulých dvou letech protinávrh požadující vyplacení celého čistého zisku (65 Kč na akcii; 7,1% hrubý div. výnos).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.