Moneta: Petrus Advisers vyzývá k opětovnému zamítnutí transakce s PPF

1-minutové čtení
J&T specialistaPetrus Advisers, druhý největší akcionář Monety, vyzval investory, aby na nadcházející valné hromadě (20. prosince) opět hlasovali proti spojení Monety s Air Bank. Mezi body, které navrhované transakci vyčítá, je například to, že není jistota následné povinné nabídky odkupu ze strany PPF, že v rámci vyjednávání transakce management Monety výrazně zvýšil výhled čistého zisku, který nebyl komunikován všem investorům, či že navrhované dividendy jsou nereálné z pohledu nutného schválení ze strany regulátora. Moneta dnes v 16:00 pořádá k navrhované transakci konferenční hovor, kdy by se mohla ke zmíněným námitkám vyjádřit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.