Banky: ČNB upravila strukturu kapitálových požadavků

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o 50 b.b. na 1,25 % s platností od 1. července 2024. Zároveň však stanovila sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na úrovni 0,5 % s platností od 1. ledna 2025. Celkové kapitálové požadavky tak v dlouhodobějším horizontu zůstanou beze změny, ale dojde ke změně struktury těchto požadavků. Cílem tohoto kroku je podle ČNB posílení odolnosti bankovního sektoru vůči systémovým rizikům spojeným s některými rysy české ekonomiky a českého bankovního sektoru. Bankovní rada ČNB zároveň ponechal beze změny podmínky pro poskytování hypoték, tedy maximální poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV) na úrovni 80 %, respektive 90 % pro žadatele starší 36 let. Zároveň zbývající dvě omezení, kterými ČNB řídí rizika při poskytování hypoték, tedy maximální limit celkového zadlužení k příjmu žadatele a výše splátky úvěru k čistému měsíčnímu příjmu, zůstávají deaktivovány. Vzhledem k dostatečné kapitálové vybavenosti, mají změny v kapitálových požadavcích jen omezený dopad na jednotlivé obchodované banky a jejich kapacitu pro výplatu dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.