České umění se v Benátkách představí světovému publiku

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceČeské umění se v Benátkách představí světovému publiku
#Radosti#Úspěch#Příběhy

Letošního Benátského bienále se za českou uměleckou scénu zúčastní Eva Koťátková, která se dlouhodobě drží na první příčce žebříčku současných umělců J&T Banka Art Index. Představí zde svůj několikaletý projekt o první československé žirafě Lence. Českou účast na bienále podpořila J&T Banka.


V současné době vrcholí přípravy na letošní Benátské bienále, které patří k nejprestižnějším událostem výtvarného umění. A ani letos u toho nebudou chybět čeští a slovenští umělci. Českou republiku bude reprezentovat Eva Koťátková, která se dlouhodobě drží na první příčce J&T Banka Art Indexu a jejíž projekt byl vybrán odbornou porotou z 20 návrhů. Slovenskou scénu pak představí Oto Hudec.

Multimediální umělkyně Koťátková se do Benátek vrátí po 11 letech, kdy v roce 2013 prezentovala v hlavním pavilonu v projektu Azyl. Nyní tu ukáže svůj mimořádně úspěšný koncept, v jehož jádru je příběh žirafy Lenky, která byla odchycena v roce 1954 v Keni. Následně ji převezli do pražské zoo, kde se stala první československou žirafou. V zajetí přežila dva roky, poté bylo její tělo darováno Národnímu muzeu v Praze, kde bylo vystaveno do roku 2000.

„Lenčin příběh je pro mě víc než jen výstavní projekt. Věřím, že je stejně důležité vyprávět Lenčin příběh na školách a v dalších neuměleckých kontextech, aby mohl podněcovat představivost o jiných, rovnějších a empatičtějších světech,“ říká Eva Koťátková. Podle kurátorky Hany Janečkové v současnosti vrcholí přípravy ve Slaném, následně bude dílo převezeno do Česko Slovenského pavilonu. Ten přitom prochází rekonstrukcí kvůli pádu stromu v roce 2019, její první fáze skončila letos v březnu.

Letošní Benátské bienále odstartuje 20. dubna a jeho brány se zavřou 24. listopadu. Projekt Evy Koťátkové pak zájemci budou moci v Česku vidět na ozvěnách Benáteckého bienále v březnu 2025 v Malé dvoraně Národní galerie Praha.


České umění se v Benátkách představí světovému publiku


Podpora J&T Banky

J&T Banka se jakožto dlouholetý podporovatel české výtvarné scény od letošního roku stává partnerem Českého pavilonu na mezinárodní přehlídce umění La Biennale di Venezia v Benátkách.

„Dlouhodobě podporujeme českou uměleckou scénu, a tak je pro nás ctí, že můžeme pomoci k návratu českého umění na Benátské bienále a podpořit tak mimořádně významnou prezentaci české tvorby mezinárodnímu publiku,“ říká Valérie Horváth, art specialistka J&T Banky.

Podle generální ředitelky Národní galerie Praha Alicji Knast je důležité, že se na podpoře obdobné akce spojují veřejné instituce, státní finance i soukromý sektor. Díky tomu se může českému umění dostat potřebné péče v tvrdé mezinárodní konkurenci.

„Jsem si jistá, že Česká republika bude letos v mezinárodním srovnání vidět, a to především díky českému i slovenskému projektu, které zapadají do tématu celého Biennale Arte 2024: Foreigners everywhere – Všudypřítomní cizinci. Protože umělci, kteří tyto projekty vytvořili, chápou jinakost jako podstatnou součást naší integrity.“


Téměř stoletý pavilon

Benátské bienále se koná již od roku 1895, ale Československo se poprvé účastnilo až po vzniku samostatného státu v roce 1920. O šest let později přišel pro Československo významný milník, kdy proběhla první výstava v nově postaveném Československém pavilonu od architekta Otakara Novotného.

Po rozdělení Československa v roce 1993 se obě země dělily o užívání pavilonu, a to formou střídání o prostor či společnými projekty. Od roku 2019, kdy přímo během výstavy střechu poškodila větev stromu, byl Český a Slovenský pavilon uzavřený a Bienále se muselo obejít bez české i slovenské účasti. Aktuálně probíhající rekonstrukce pavilonu by měla skončit na začátku roku 2026, a to symbolicky na sté výročí od prvního otevření Československého pavilonu v roce 1926.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.