Colt CZ: Obrat v USA ne před 2H24, s Vista Outdoor otevřeny všechny možnosti

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Finanční ředitelka Colt CZ Jana Matoušková a manažer pro akvizice Ondřej Palát na setkání s analytiky komentovali očekávaný vývoj hospodaření a stav nabídky na spojení s americkou Vista Outdoor. Za podstatné považujeme:

  • Společnost sice zatím neposkytla výhled na r. 2024, ale potenciální obrat ze současné kontrakce na americkém komerčním trhu ručních zbraní lze čekat až ve 2. polovině příštího roku. Tento odhad není spojen s konáním prezidentských voleb v USA ve 4Q24, ty ale mohou rovněž ovlivnit dynamiku trhu.
  • Colt naopak očekává v r. 2024 velmi dobré prodeje v segmentu MLE (Military and Law Enforcement) a společnost se uchází o zakázky ve větším počtu tendrů než v minulosti. Interval mezi začátkem jednání a plněním kontraktu ovlivňuje kromě samotných tendrů povinnost získání licence na prodej zbraní v dané zemi.
  • Na základě výše uvedených trendů na komerčních trhu a v segmentu MLE firma čeká příští dva roky pouze mírný organický růst.
  • Po odmítnutí nabídky na spojení ze strany představenstva Vista Outdoor firma nevylučuje žádnou variantu, tj. jmenovitě (a) již dále nic nepodnikat, (b) zvýšit nabídku, (c) pokračovat cestou nepřátelského převzetí, kde by Colt oslovil akcionáře na valné hromadě navzdory stanovisku představenstva.
  • V případě nerealizování spojení s Vista Outdoor zvažuje Colt akvizice jiných společností z oblasti munice či optiky.

Za zásadní informaci ze setkání považujeme odhad, že se americký komerční trh může opět vydat k růstu prodejů až ve 2. polovině příštího roku. V případě, že by se větší zakázky pro segment MLE realizovaly také až ve druhé části roku, by to mohlo znamenat pokračování slabosti výsledků i na začátku roku. Proto hodnotíme vyznění informací jako mírně negativní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.