Rohlik Group: Potenciální akvizice německého Bringmeisteru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací E15 se skupina Rohlik Group připravuje na akvizici německého online supermarketu Bringmeister.

Podle informací E15 se skupina Rohlik Group připravuje na akvizici německého online supermarketu Bringmeister. Potenciální transakci nyní schvaluje německý antimonopolní úřad a potvrdil ji i současný majitel Bringmeisteru, česká skupina Rockaway. Bringmeister působí v Berlíně, Postupimi, Augsburgu, kde Rohlik dosud nepůsobí, ale i v Mnichově, kde již Rohlik Group spustil své služby pod značkou Knuspr. Roční obrat Bringmeisteru se podle listu pohybuje okolo 100 mil. EUR (2,4 mld. Kč). Rohlik Group měl za loňský rok tržby 574 mil. EUR (13,5 mld. Kč), a potenciální akvizice Bringmeisteru by tak znamenala navýšení tržeb skupiny o zhruba 17 %. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.