Memento mori motivuje k předávání majetku

6-minutové čtení
J&T specialista

Memento mori motivuje k předávání majetku

Žiji zdravě, chovám se zodpovědně, a proto se mě smrt netýká. To bylo ještě donedávna krédo mnoha movitých lidí, kteří si svou konečnost nepřipouštěli. Během pandemie se však blízkost smrti dotkla mnoha Čechů. „Za uvědoměním si vlastní konečnosti ale stojí i nečekaná smrt podnikatele Petra Kellnera a válka na Ukrajině. Řada majitelů firem tak začala řešit, jak zajistit předávání majetku dalším generacím,“ říká Ondřej Popelka, správce majetku z J&T Family Office.

Zaznamenal jste v uplynulých měsících zvýšený zájem o předávání majetku?

Za poslední rok se nám ozvala řada klientů i lidí „z ulice“, kteří začali přemýšlet o tom, jak svůj majetek zajistit do budoucna. Někde se o našich službách dočetli nebo jim dali doporučení známí a oni se přišli zeptat, jaká řešení vůbec existují. Uvědomění si rizika tedy mezi movitými výrazně vzrostlo.

Z čeho jejich obavy nejvíce pramení?

Během pandemie se ve svém okolí častěji, než dříve setkali se smrtí. Zemřel kolega v práci, který byl do té doby úplně zdravý, nebo člen rodiny, jenž aktivně sportoval. Na náladě jim nepřidala ani nemožnost věnovat se aktivitám, které jim přinášely radost, nebo zhoršení fyzické kondice. Navíc média informovala o tom, že se v důsledku pandemie zkrátila v Česku naděje dožití. To na řadu z nich dolehlo. Hodně je zasáhla také náhlá smrt úspěšného podnikatele Petra Kellnera, respektive ukázka toho, co se s majetkem děje, pokud není žádný odkaz a jasné rozdělení. V posledních měsících pak k úvahám nad budoucností nutí i válka na Ukrajině. Do té doby abstraktní smrt se najednou zhmotnila a dostala reálnější podobu.

Jaké kroky k ochraně majetku začali majitelé firem v této souvislosti realizovat?

Zatímco v předchozích letech majitelé firem o předávání majetku spíše teoreticky uvažovali, nyní začínají konat. Dříve lidé brali sepisování závěti jako určité rouhání nebo přivolávání neštěstí, teď k němu přistupují daleko pragmatičtěji. Prvním krokem tedy často bývá sepsání závěti, která hlavně předchází případným sporům mezi dědici v případě náhlého úmrtí. U té však zpravidla nezůstanou, začnou si klást další otázky, které se týkají předávání majetku a nakládání s ním. Jako první je potřeba stanovit si, zda chtějí předat pouze rodinnou firmu, nebo celý rodinný majetek, který může zahrnovat nemovitosti, vinařství, hotelnictví, sbírky a další subjekty, které se zakladateli povedlo za života pořídit a vybudovat. Může to znít úsměvně, ale takový seznam majetku dá občas zabrat, ne vše vás hned napadne. Když už znají rozsah majetku určeného k předávání, definují si, komu chtějí předat a jaké k tomu budou použity nástroje.

Motivaci a způsoby předávání majetku dlouhodobě sledujete v průzkumech, které provádíte ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Vysledovali jste nějaké aktuální trendy?

Ukazuje se, že majitelé firem daleko více uvažují o majetku s ohledem na své děti. Uvědomují si, že oni už tu tak dlouho nebudou a žezlo převezmou jejich potomci. Zároveň vidí, že inflace teď každý měsíc ukusuje značný díl jejich jmění, a tak řeší, co dál. Počítají, že tu budou přibližně deset, dvacet let, ale jejich potomci potřebují zajištění na dalších třicet a více let života. Bude to, co vydělali, stačit? Zvažují proto, jestli není vhodnější majetek předat již nyní, aby se s důsledky inflace vypořádala nastupující generace, která je schopná jej investovat na rozdíl od nich na delší dobu a s jiným pohledem. Strach z inflace se celým průzkumem táhl jako červená nit – respondenti v něm uváděli, že inflace jen tak neskončí a může dosáhnout až 20 procent.

Dalším trendem je, že se movití začali o budoucnosti daleko více bavit se svými potomky. Téma předávání majetku, které bylo do té doby v některých rodinách tabu nebo se o něm minimálně nediskutovalo, se začalo otevírat. Otcové zasedají se svými potomky k jednomu stolu a snaží se mluvit o tom, jak by to mohlo v budoucnu vypadat. K tomuto posunu možná došlo v důsledku nedávné pandemie, která jim přinesla čas na poznávání přání členů rodiny, zejména manželek, respektive partnerek, a dětí. V tomto období se také více věnovali vnoučatům, přes která poznávali názory svých dětí.

V předchozím průzkumu jste se zaměřili na děti movitých, letos jste se poprvé věnovali roli žen při předávání majetku. Jaká je tato role?

Předběžné výsledky průzkumu ukázaly, že je to role poměrně významná, zejména pokud je v rodině více potomků z různých partnerských svazků. . Každá matka totiž přirozeně hájí nároky svého potomka a otec to nemívá vždy lehké, pokud se chce zachovat ke všem spravedlivě.

Ženy jsou také ty, které myslí při předávání majetku na ostatní. Více se věnují zakládání vlastních nadací nebo směřují část rodinného majetku na charitu. Trend věnovat část majetku na dobročinné účely má v Česku již poměrně rozvinutou tradici, stále to ale není tolik procent z majetku jako například ve Spojených státech. Při diskusích nad nástupnictvím se klientů často ptáme, a co když nastanace situace, že nebude komu z rodiny či obmyšlených majetek předat? Ze zákona by pak majetek propadl státu, a proto je tedy lepší pro takové případy stanovit jako posledního beneficienta v řadě některou dobročinnou nadaci, konkrétní osobu nebo třeba sdružení věnující se lokalitě, odkud majitel firmy pochází.

Jak důležitá je při předávání majetku komunikace v rámci rodiny?

Naprosto zásadní a může být také tím hlavním důvodem, proč samotná dohoda trvá tak dlouho. Zakladatel rodinné firmy či firem byl dlouho zvyklý o všem rozhodovat sám, protože měl pocit, že nejlépe ví, co je pro firmu nejlepší a jak dál postupovat. V případě předávání rodinného majetku, to ovšem probíhá jiným způsobem. Do zakladatelovy původně jasné představy, jak má být s majetkem nakládáno, často vstupuje představa současné partnerky na dělení majetku a názory dětí, čemu by se chtěly ve svém životě věnovat. Potomek může preferovat úplně jiný směr než rodiče. Nechce se věnovat výrobě, ale touží být vědcem nebo umělcem. Anebo nesdílí otcovy hodnoty či jeho světonázor a nechce přispívat k zamořování planety, ale spíše ji ochraňovat. Ve svém názoru pak není schopen zohlednit, co všechno musel otec během svého úspěšného podnikání obětovat.

Skloubit všechny tyto požadavky je proto opravdu náročné, a tak není divu, že samotný akt přípravy předávání majetku běžně zabere rok i více. Představa, že přijdu k právníkovi a do měsíce mám hotovo, je většinou naivní. Dohody v průběhu jednání často padají a my se s klienty snažíme najít optimální řešení pro jejich konkrétní situaci. Pokud se jednotlivé strany stále nejsou schopny dohodnout, můžeme jim zprostředkovat i výpomoc profesionálního mediátora.

Který nástroj na předávání majetku patří nyní podle vašich zkušeností k nejvyužívanějším?

Největší poptávka je po svěřenském fondu, který se v české legislativě již etabloval, i když vše ještě není dořešeno. Stále tu však panuje strach z neznámého a také z toho, že majetek ve fondu nepatří nikomu. Proto klientům často doporučujeme, aby do svěřenského fondu vložili jen část majetku nebo ho vytvořili na dobu určitou, a tak zjistili, zda jim toto nastavení vyhovuje. Velmi oblíbený je už ale nyní tento typ fondu třeba v případech, kdy bude v budoucnu nutné postarat se o hendikepovaného potomka. Rodič může do fondu vložit například nemovitost a z výtěžku hradit nezbytnou péči.

Ondřej Popelka

V J&T Pracuje od roku 2006, kdy byl z pozice privátního bankéře zodpovědný nejen za správu financí a portfolií fyzických i právnických osob, ale také za akvizice, strategický rozvoj a vývoj nových produktů. V letech 2010 - 2013 vedl privátní bankovnictví ve švýcarské J&T Bank. Po návratu do České republik působí na pozici zástupce ředitele J&T Family Office, kde pro klienty z nejvyššího segmentu řeší multigenerační správu majetku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.