Moneta pozastavila výplatu dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Představenstvo společnosti rozhodlo o pozastavení výplaty dividendy a zadržení čistého zisku za rok 2019. Důvodem je nejistota plynoucí ze současné situace okolo pandemie koronaviru a její dopad na českou ekonomiku. Toto rozhodnutí platí do doby, než bude možné lépe vyhodnotit důsledky současných opatření. Vzhledem k tomu, že již dříve ČNB zmínila, že očekává pozastavení dividend, není toto rozhodnutí až tak překvapivé. Moneta koncem minulého roku vyplatila mezitímní dividendu ve výši 3,3 Kč na akcii a nyní se tak očekával doplatek ve výši 3,35 Kč (5,6% hrubý dividendový výnos). Základním scénářem pro nás stále zůstává, že tato dividenda bude vyplacena a jen se její výplata posune až na podzim tohoto roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.