J&T BANKA uzavřela první kvartál s bilanční sumou téměř 154 miliard korun

1-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela dle konsolidovaných výsledků první čtvrtletí letošního roku s bilanční sumou ve výši 153,95 miliard korun. Banka tak navázala na úspěšný rok 2017 a i nadále pokračuje v růstu. Čistý zisk za dané období činil 665 milionů korun.

Od počátku roku do konce března banka na trh uvedla hned 6 dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě 11,2 miliard korun. Investoři v České republice a na Slovensku tak měli možnost investovat například do energetických aktiv či luxusního resortu v Karibiku.

Klientské vklady dosáhly ke konci kvartálu úrovně 106,613 miliard korun, přičemž podíl dlouhodobých vkladů se splatností 1 a více let je téměř poloviční (46 %). Banka tak i nadále vykazuje jednu z nejstabilnějších vkladových bází na trhu. Nárůstu dosáhly také úvěry, jejichž objem od počátku roku činil 69,732 miliard korun. Vedle vkladů a úvěrů rostly také klientské investice, které od počátku roku vzrostly téměř o 6 % a dosáhly úrovně 132, 968 miliard korun.

Vlastní kapitál ke konci března činil 19,44 miliard korun. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 15,84 %.