První vystoupení šéfky ECB Lagardové v Evropské parlamentu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pondělí 2. prosince poprvé oficiálně vystoupí Christine Lagardová v Evropské parlamentu jako šéfka ECB. Předpokládá se, že Lagardová ve svém vystoupení nastíní základní body dalšího směřování měnové politiky ECB, protože po 16 letech se připravuje největší strategická změna v politice ECB.

V pondělí 2. prosince poprvé oficiálně vystoupí Christine Lagardová v Evropské parlamentu jako šéfka ECB. Předpokládá se, že Lagardová ve svém vystoupení nastíní základní body dalšího směřování měnové politiky ECB, protože po 16 letech se připravuje největší strategická změna v politice ECB. Ke změně může dojít v otázce definování inflačního cíle či sledování peněžních agregátů. Dále se spekuluje, že změna by mohla nastat i  v otázce počtu cílů, kde vedle inflace a finanční stability by mohl přibýt i boj se změnou klimatu, který Lagardová v minulosti opakovaně zmiňovala jako prioritu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.