Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu v lednu nadále na 3letých maximech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V pondělí byl zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za leden, který nečekaně zůstal na 57,0 bodech, což je nejvyšší úroveň od dubna 2018. Hranice 50 bodů odděluje pásmo růstu (nad 50 bodů) a poklesu. Očekával se pokles na 55,8 bodů. Index je bez poklesu 9 měsíců v řadě. Domácí průmysl nadále reaguje na velmi dobré podmínky především v německém průmyslu za poslední půlrok.

V lednu index PMI v českém průmyslu na vysokých úrovních drželo více složek – nadále rostly nové zakázky a produkce a poprvé po 2 letech rostla i zaměstnanost. Firmy také uvedly, že rostou inflační tlaky u vstupů. Velmi restriktivní opatření kvůli nákaze Covid-19, která platila na přelomu roku v ČR i v celé Evropě, překvapivě na dynamiku oživení průmyslu neměla větší dopad.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.