ČEZ: Akvizice 55% podílu v GasNet

1-minutové čtení
J&T specialistaČEZ oznámil uzavření smlouvy na koupi 55,2% podílu ve společnosti Czech Gas Networks vlastnící provozovatele distribuční plynové sítě GasNet. Dokončení transakce je závislé na schválení ze strany Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cena podílu je 846,5 mil. EUR, což oceňuje celou společnost na přibližně 40 mld. Kč. Transakce bude financována překlenovacím úvěrem a následně přefinancována emisí dluhopisů.

Společnost GasNet provozuje distribuční síť na celém území České republiky s výjimkou Prahy (Pražská plynárenská) a Jihočeského kraje (EG.D patřící do skupiny E.ON) a vlastní 65 tisíc kilometrů plynovodů a obsluhuje více než 2,3 mil. zákazníků. Čistý zisk GasNet za rok 2022 dosáhl 1,89 mld. Kč (-35 % r/r) při tržbách 14,4 mld. Kč (-7 % r/r) a EBITDA 9,2 mld. Kč. ČEZ v současné době provozuje distribuční síť pro dodávky elektřiny na většině území ČR (mimo Prahu a jižní část Čech a Moravy), doplnění portfolia i o distribuci plynu by tak mohlo být pro společnost ze strategického pohledu výhodné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.