Allwyn International: Schůze držitelů dluhopisů nebyla usnášeníschopná, náhradní termín je 23. ledna

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Včera se konala schůze vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24


Včera se konala schůze vlastníků dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24 (ISIN: CZ0003522930), která ale nebyla kvůli nízké účasti držitelů dluhopisů usnášeníschopná. Allwyn tak svolává náhradní schůzi na pondělí 23. ledna, kde již není stanovena minimální účast pro usnášeníschopnost. Rozhodný den je 16. ledna, mohou se tedy zúčastnit investoři, kteří koupili dluhopisy nejpozději ve čtvrtek 12. ledna.

Důvodem svolání schůze je návrh na změnu emitenta dluhopisů z Allwyn International a.s. (dříve Sazka Group a.s.) na Allwyn Financing Czech Republic 2 a s tím související změna emisních podmínek. Pro držitele dluhopisů, kteří plánují tyto dluhopisy dále držet, by z tohoto kroku neměly plynout žádné výraznější změny, jelikož původní emitent zůstává ručitelem za dluhy vyplývající z dluhopisů. Pokud schůze změnu emitenta a emisních podmínek schválí, vyplatí emitent každému vlastníkovi dluhopisu, který bude přítomen na schůzi a bude hlasovat pro tyto změny, mimořádnou odměnu ve výši 0,2 % z jmenovité hodnoty držených dluhopisů. Zároveň by měli držitelé dluhopisů, kteří budou hlasovat proti, či se schůze nezúčastní, právo požadovat předčasné splacení nominální hodnoty dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.