J&T ARCH INVESTMENTS největším fondem v Česku a na Slovensku

14-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T ARCH INVESTMENTS největším fondem v Česku a na Slovensku
#Trendy#Fondy#Byznys#Úspěch

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS uzavřel rok 2023 s objemem aktiv ve výši 55,08 miliardy korun, tedy 2,23 miliardy eur, a stal se tak největším fondem v Česku a na Slovensku. Investorům fond za loňský rok připsal výnos ve výši 19 % v případě růstové korunové třídy, respektive 14,98 % v případě té eurové.


„Na výborných čtvrtletních výsledcích se podílela nejen naše největší investice do fondu J&T ALLIANCE, jejíž výkonnost se udržela na úrovni možného kvartálního maxima, ale nezanedbatelný efekt měly též dobré výsledky ostatních portfoliových investic. Konkrétně našeho podílu v MONETA Money Bank (dále jen Moneta) a minoritních podílů, které spoluvlastníme s J&T Bankou, Rohlik Group (dále jen Rohlik) a fondem Petrus Advisers Special Situations Fund (dále jen Petrus),“ říká Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.

Kromě rekordního roku z pohledu zhodnocení zaznamenal J&T ARCH ke konci roku ještě jeden zásadní milník. Po primárním úpisu nových investičních akcií, který ve čtvrtém čtvrtletí činil 5,0 miliard Kč (zhruba 202 milionů eur), dosáhl objem aktiv fondu k 31. prosinci 2023 55,08 miliardy Kč (tedy 2,23 miliardy eur). „Tím se J&T ARCH stal největším fondem v Česku a na Slovensku nejen mezi fondy kvalifikovaných investorů, ale ze všech fondů vůbec,“ zdůrazňuje Adam Tomis.


Investice do J&T ALLIANCE dosáhla svého kvartálního maxima

Naše největší investice, kterou skrze fondovou strukturu J&T ALLIANCE představuje účast na holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS („JTCP“), dosáhla stejně jako v předchozích čtvrtletích svého maximálního zhodnocení.

Největší pozitivní efekt z pohledu kvartálního zhodnocení EPH mělo přecenění 66% podílu ve společnosti Slovenské elektrárne (SE). SE v říjnu úspěšně dokončily energetické spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce. „To nám umožnilo rozpustit část přirážek, kterými jsme v minulosti v modelu zohledňovali riziko jeho včasného spuštění. S ohledem na identickou technologii jsme z obdobného důvodu v modelu aplikovali optimističtější pohled na budoucí vývoj, a tedy i ocenění ohledně rozestavěného čtvrtého bloku,“ uvádí Adam Tomis.

Pozitivní efekt na SE byl z velké části kompenzován negativním přeceněním uhelných aktiv. Akcionáři EPH se v souvislosti s dekarbonizačními aktivitami rozhodli vyčlenit uhelná aktiva mimo skupinu EPH do sesterské společnosti EP Energy Transition (EPETr). V prosinci tak došlo k dokončení prodeje 50% podílu ve skupině LEAG do EPETr. Již dříve společnost EPETr zároveň nabyla dodatečný 20% podíl na LEAG od skupiny PPF. Druhá fáze, která má být dokončena do konce roku 2025, bude zahrnovat převod podílů ve skupině MIBRAG Energy Group (dříve JTSD group). Ta vlastní německé společnosti Mibrag a Saale Energie.

„Vzhledem k negativnímu vývoji ceny elektrické energie a hlavně klesajícímu rozdílu mezi cenou elektřiny a cenou emisní povolenky, od kterého se odvíjí ziskovost uhelných zdrojů, jsme zkonzervativnili předpoklady použité v našem oceňovacím modelu pro skupiny LEAG i MIBRAG Energy Group.“ dodává Tomis.

V souladu s přeměnou evropské energetiky a klimatickými cíli skupiny LEAG i MIBRAG postupně investují do nových nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů. V loňském roce se konkrétně jednalo o projekty v oblasti biomasy a fotovoltaiky. Ve spolupráci se společností EP New Energies, která se specializuje na development projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, pak společně připravily rozsáhlý pipeline nových projektů, které se postupně realizují od roku 2020. Mezi úspěchy této iniciativy lze jmenovat např. úspěšný zisk historicky druhého a třetího největšího povolení pro větrné farmy v oblasti pevninského Německa, které umožnuje výstavbu zdrojů s instalovanou kapacitou 205 MW.

Skupina dále zahájila výstavbu největší německé plovoucí fotovoltaické elektrárny s kapacitou 29 MWp. Další, rozsahem významné projekty, jsou v pokročilých fázích přípravy. Dlouhodobě si EPETr klade za cíl dosáhnout celkové instalované výrobní kapacity obnovitelných zdrojů přes 7 GW do roku 2030, resp. 15 GW do roku 2040. Tyto iniciativy mají v budoucnu potenciál nahradit postupně utlumovanou výrobu elektřiny z hnědého uhlí a přinést zajímavé zhodnocení.


Heureka nenaplnila valuační očekávání

Další investici z portfolia JTCP, 44% podíl ve struktuře EC Investments (ECI), která se primárně zaměřuje na investice v oblasti e-commerce, byl za čtvrté čtvrtletí přeceněn o 1,4 % níže. Celý pokles přitom šel na vrub skupině Heureka, která za poslední, ale z pohledu tvorby cash flows nejdůležitější kvartál úplně nenaplnila valuační očekávání.

Důvodů je několik: dramatické zpomalení celého e-commerce trhu, vstup nových marketplace hráčů a také kroky ze strany Google, které mají za cíl dost zásadním způsobem zvýhodňovat vlastní produkty v oblasti srovnávání cen na úkor externích služeb. Přístup Google je v tomto směru natolik diskriminační, že se jím již delší dobu zabývá Evropská komise. Pokles společnosti Heureka byl částečně korigován nárůstem ceny akcií Allegro, který byl navíc dodatečně podpořen posílením kurzu polského zlotého.

Ostatní investice, FAST, Košík.cz a Vivantis, se vyvíjely následovně. Společnost FAST i přes stagnující trh spotřební elektroniky v roce 2023 doručila lepší než očekávané výsledky. Vzhledem k tržní situaci jsme se rozhodli střednědobý plán neupravovat, ocenění se tak mezikvartálně významně nezměnilo. Košík.cz sice roste meziročně dvouciferným tempem, ale stále zaostává za ambiciózním plánem. „S ohledem na nové strategické iniciativy plánované na rok 2024 jsme do ocenění zatím taktéž nijak významně nezasahovali,“ uvádí Adam Tomis. Podobný závěr platí i pro valuaci Vivantis.


Supratuc2020 překonala celoroční plán

Společnost Supratuc2020, která ve společném podniku se španělskou skupinou Eroski vlastní a provozuje síť více než 480 maloobchodních prodejen v Katalánsku a na Baleárských ostrovech, překonala svůj celoroční plán o více než 20 %. Hlavním důvodem byl nárůst počtu zákazníků zejména díky konkurenceschopné cenové nabídce při současném udržení růstu nákladových položek pod mírou inflace.

Nově vzniklý pětiletý plán počítá s optimalizací šíře sortimentu, pokračujícími investicemi do cen a zefektivněním logistiky v Katalánsku. Důsledkem by na pětiletém horizontu měl být dvouciferný růst EBITDA. „Na Baleárských ostrovech bude management usilovat o udržení stávajících velmi dobrých výsledků,“ konstatuje Tomis. Kombinací dosažených výsledků a úpravou předpokladů o budoucím vývoji je zhodnocení nepřímého 25% podílu mezikvartálně o 3,5 %.

Podíl ve společnosti 1890s holdings, která vlastní podíly ve fotbalových klubech West Ham United a AC Sparta Praha, byl ke konci čtvrtletí přeceněn o 4,7 % níže. Hlavním důvodem je negativní provozní cash flow obou klubů ve čtvrtém kvartálu.


J&T ARCH INVESTMENTS největším fondem v Česku a na Slovensku


J&T ARCH vstoupil do mediálního sektoru

V souladu se strategií sdružit podíly J&T a Patrika Tkáče na společném podnikání s Danielem Křetínským dokončil holding JTCP na konci roku akvizici 40% podílu v mediální skupině Czech Media Invest (CMI). J&T ARCH tak nepřímo vstoupil do mediálního sektoru a portfolio se rozrostlo o investice např. do mediálního domu Czech News Center (vydavatel deníků E15, Blesk nebo Sport), rozhlasovou skupinu Active Radio (stanice Evropa 2 či Frekvence 1), mediální dům CMI France (francouzská mutace prestižního módního časopisu ELLE nebo politický týdeník Marianne) a v neposlední řadě i o nedávno akvírované druhé největší francouzské nakladatelství Editis.


Navýšení pozice v J&T ALLIANCE

Jako obvykle byla část prostředků získaných z primární emise investičních akcií, konkrétně 180 milionů eur, investována před koncem čtvrtého čtvrtletí prostřednictvím Investorské třídy investičních akcií do navýšení naší pozice v J&T ALLIANCE.

S přelomem roku se od 1. 1. 2024 mění výše meze pro maximální zhodnocení vlastněných Investorských investičních akcií fondu J&T ALLIANCE. Dle metody zavedené v minulém roce je maximální zhodnocení navázáno na referenční úrokovou sazbu 1Y EURIBOR navýšenou o 12% marži. Nová míra maximálního možného zhodnocení Investorských investičních akcií pro kalendářní rok 2024 tak činí 15,51 % p. a. Míra poskytované ochrany ze strany druhého akcionáře zůstává na úrovni 15 %.


Cena Monety vzrostla o 11,7 %

Prakticky každé čtvrtletí minulého roku se bance Moneta dařilo svými výsledky překonávat očekávání analytického konsenzu a nejinak tomu bylo i ve čtvrtletí čtvrtém. „Akcie Moneta, ve které jsme prostřednictvím dceřiné společnosti Mythessa Holdings na konci roku drželi zhruba 11,43% podíl, tak zaznamenala čtvrtletní kapitálové zhodnocení 9,80 Kč a kvartál uzavřela na ceně 93,6 Kč za jednu akcii. Po zohlednění finanční páky, která na začátku října dosahovala 36 %, se naše investice mezikvartálně zhodnotila o 14,7 %,“ hodnotí investici Adam Tomis.

Z důvodu přebytku volných finančních prostředků na konci roku bylo rozhodnuto úvěrové financování na úrovni Mythessa Holdings ve výši 75 milionů eur zcela splatit. Veřejná obchodovatelnost akcií dává flexibilitu ve společnosti Mythessa úvěr opět načerpat, což se také během prvního kvartálu stalo.

Cena akcie Moneta pokračovala v růstu i v roce 2024, kdy se dostala nad hranici 100 Kč za akcii. Dle v únoru zveřejněných výsledků za rok 2023 činil čistý zisk banky 5,2 miliardy korun, meziročně tak stoupl o 0,3 %. Pozitivním překvapením pak byly především navrhovaná výše dividendy na úrovni 9 korun na akcii, což představuje výplatní poměr 88 %, i výhled managementu, který počítá s dalším růstem zisku z rekordních úrovní posledních dvou let.


Portfolio fondu JTFG FUND táhlo přecenění podílů

Investice do fondu JTFG FUND, v němž J&T  ARCH drží 40 % investičních akcií (zbývající podíl vlastní J&T Banka), se ve čtvrtém čtvrtletí zhodnotila o 8,9 %. Největší vliv na kvartální výsledek mělo přecenění podílu v Rohlik Group.

Fondu Petrus se podařilo ve čtvrtém kvartálu ještě zlepšit již tak silné výsledky třetího kvartálu (+13,7%), když v posledním čtvrtletí vykázal růst hodnoty portfolia o 16,8 %. Za růstem stojí zejména prosincový růst akcií v rámci klíčových aktivistických long pozic.

Výborné finanční výsledky, úspěšná integrace akvizic i počet přihlášek na školní rok 2024/2025 výrazně překračující očekávání jsou hlavními důvody, které nás vedly k přecenění našeho podílu ve vzdělávací skupině Consilium o dalších 20 %.

„Přestože se standardně nevyjadřujeme k probíhajícím transakcím, domnívám se, že mediální ozvěna potenciálního odprodeje podílu do rukou mezinárodního investora byla natolik silná, že musíme udělat výjimku. Můžeme potvrdit, že na akcionářské úrovni jsme společně s Ondřejem Kaniou jednali s několika zájemci z řad finančních i mezinárodních strategických investorů, přičemž s jedním z nich jsou v současnosti vedena jednání na exkluzivní bázi,“ říká Adam Tomis.

Jejich úspěšné dokončení by pro skupinu Consilium znamenalo významný milník. Spojení s partnerem, který má schopnost přinést světové know-how a zkušenosti i globální rozsah, je něco, co čistě finanční investor neumí ve srovnatelném rozsahu nabídnout.

„Nepochybujeme tak o jednoznačném přínosu zvažované transakce jak pro studenty, tak pro učitele. Pro Fond by pak transakce v konturách, ve kterých je dnes diskutována, přinesla dodatečné zhodnocení investice,“ dodává Tomis.


ČEZu se nadále dařilo

Cena akcie společnosti ČEZ ve čtvrtém čtvrtletí klesla o 2,2 % na 958,5 Kč, čímž zkorigovala růst z předchozího kvartálu. Z provozního hlediska se ale skupině ČEZ i nadále dařilo. Dle v listopadu oznámených finančních výsledků za první tři čtvrtletí roku 2023 dosáhla EBITDA za toto období 95 miliard Kč (meziročně o 6 % více), přičemž výsledky za třetí kvartál opět překonaly očekávání trhu (odhad trhu na úrovni EBITDA ve výši 27,8 miliardy Kč vs. skutečnost 32,6 miliardy Kč). Bohužel realizované pozitivní výsledky i managementem indikované navýšení očekávaného celoročního výhledu EBITDA z velké většiny s největší pravděpodobností odebere, v rozporu s dřívějšími vyjádřeními ministra financí i všeobecnou logikou, nadále trvající odvod tzv. daně z mimořádných zisků.


J&T ARCH INVESTMENTS největším fondem v Česku a na Slovensku


Terno dokončila akvizici KON-RAD

Maloobchodní síť Terno ve čtvrtém čtvrtletí potvrdila dobré finanční výsledky z předcházejících kvartálů. I díky tomu bylo možné investici přecenit o 3,1 %. Společnost se po náročném roce 2022, který byl významně negativně ovlivněn vysokými cenami energií, vrátila na růstovou trajektorii. Za rok 2023 dosáhla rekordního zisku na úrovni EBITDA 10 ve výši 8 milionů eur.

„Předpokládáme, že společnost bude i nadále pokračovat v růstu profitability, a to jak díky organickému růstu, tak i díky efektu akvizic,“ uvádí Adam Tomis. Společnost již v říjnu dokončila akvizici velkoobchodníka s potravinami KON-RAD. Terno touto transakcí posílilo svou pozici na velkoobchodním trhu, zvětšení nakupovaného objemu produktů a spojení centrálních kanceláří obou firem by ale rovněž mělo přinést nemalé provozní synergie. Poskytnutý překlenovací úvěr byl před koncem roku zcela splacen.


Ostatní portfoliové investice

Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES vykázal za čtvrté čtvrtletí zhodnocení 1,6 %. Během něj pokračovala výstavba retailových parků v Humpolci, Lipníku nad Bečvou a slovenské Bytči. Všechna tři obchodní centra byla otevřena v prvním čtvrtletí roku 2024 pod společnou značkou Klokan. Obchodní prostory jsou ze 100 % pronajaté. Na rok 2024 je naplánována výstavba dalších tří obchodních areálů v Uničově, Úpici a Bystřici pod Hostýnem.

Investice do fondu J&T AGRICULTURE se díky nabíhajícímu úroku na poskytnutém mezaninovém úvěru skupině J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE) ve výši 41 milionů eur zhodnotila o 2,7 %. V březnu J&T AGRICULTURE uzavřel, v duchu dříve oznámeného záměru, transakční dokumentaci k nákupu 45% podílu ve skupině JTZE. Dokončení transakce podléhá posouzení ÚOHS, její definitivní vypořádání tak lze předpokládat v průběhu druhého čtvrtletí.

Fond Sandberg Investment Fund II SCSp ve čtvrtém čtvrtletí odepsal investici do společnosti Green Fox Academy, která kvůli velmi špatným provozním výsledkům skončila v průběhu prosince v insolvenci. Většina hodnoty byla již nicméně odepsána v průběhu třetího čtvrtletí. Fond i tak za čtvrtý kvartál bohužel vykázal negativní znehodnocení 10,8 %.


Nové investice do sektoru hotelů

S odkazem na dlouhodobě deklarovanou filozofii investovat do partnerství a vztahů, které skupina J&T již více než 25 let buduje, proběhly na konci roku dvě investice. V polovině prosince byly upsány investiční akcie fondu BHP HOTELS SICAV (Fond BHP) v hodnotě 30 milionů eur. Fond BHP byl založen a je částečně spoluinvestován Branislavem Babíkem, dlouholetým generálním ředitelem společnosti Best Hotel Properties. Tato společnost vůči Fondu BHP vystupuje v roli tzv. odborného poradce fondu.

Fond BHP v současnosti nepřímo vlastní jediné aktivum, kterým je 45% podíl v hotelu The Westminster London, Curio Collection by Hilton. Pětihvězdičkový hotel se 464 pokoji, který stojí v srdci historického centra Londýna, ve čtvrti Westminster, prošel v letech 2019 až 2021 rebrandingem a kompletní rekonstrukcí. Jeho dalšími akcionáři spolu s fondem BHP jsou finanční skupina PPF a Westmont Hospitality Group, jeden z největších světových hotelových operátorů, který je nejen v roli spoluvlastníka, ale i jeho operátora.

„Jsme přesvědčeni, že po obtížných covidových letech je hotel v současnosti velmi dobře připraven na dlouhodobý růst. Zároveň však mezi akcionáři panuje shoda v případě atraktivní nabídky 100% podíl společně prodat. Fond BHP by nicméně měl bez ohledu na tuto transakci těžit z expertizy týmu okolo Branislava Babíka a sloužit tak i jako platforma pro naše případné budoucí investice v sektoru hotelů,“ popisuje Tomis.

Druhou novou investicí byl úvěr ve výši 100 milionů eur, který byl na konci prosince poskytnut společnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, akcionáři skupiny J&T REAL ESTATE HOLDING (JTRE). Skupina JTRE, která se v roce 2008 oddělila z finančního holdingu J&T FINANCE GROUP, působí na realitním trhu již téměř 30 let. Za tu dobu si vybudovala pozici jednoho z největších slovenských developerů. V Bratislavě, která je pro JTRE klíčovým trhem, vlastní významná rozvojová území, na kterých v různé fázi projektové přípravy chystá projekty od individuálních budov až po plnohodnotné městské čtvrti. Mezi její nejvýraznější realizované projekty patří například Eurovea City, River Park či Zuckermandel.

„V souvislosti s poskytnutým úvěrem, který refinancoval dříve poskytnuté financování ze strany skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP, jsme zároveň začali jednat o přímém kapitálovém vstupu do skupiny JTRE. Předpokládáme, že v případě úspěšného dokončení transakce bude poskytnutý úvěr započten proti celkové kupní ceně. Úroková sazba činí 8 % ročně,“ upřesňuje Adam Tomis.


Události, které proběhly po konci čtvrtletí

S obdobnou filozofií jako v případě dvou výše uvedených transakcí z konce roku fond v březnu investoval 100 milionů eur formou nepřímé ekvitní participace do 8,1% podílu v EMMA ALPHA HOLDING. Ta je hlavní investiční platformou skupiny EMMA Capital, soukromého investičního holdingu, který v roce 2012 založil Jiří Šmejc. EMMA Capital se typicky zaměřuje na investice do kontrolních podílů ve firmách působících především v regionu střední a východní Evropy, zpravidla v sektorech interagujících s koncovým zákazníkem. Její současné portfolio tvoří například podíl v sázkovém holdingu Entain CEE, energetická skupina Premier Energy, infrastrukturní investice v oblasti cestovního ruchu v Chorvatsku a Řecku nebo online srovnávač pojištění RIXO či online vyhledávač nábytku FAVI.

K dříve vlastněným společnostem zabývajícím se fulfillmentem a logistikou poslední míle Mailstep a BoxNow pak přibyl i 35% podíl ve skupině Packeta. Její akvizici podepsala EMMA Capital v konsorciu s nadnárodním fondem CVC Capital Partners na přelomu roku 2023. Investice do EMMA ALPHA HOLDING byla částečně financována opětovným čerpáním úvěrového financování ve společnosti Mythessa Holdings v objemu 75 milionů eur.


  • Korunová růstová třída uzavřela rok na hodnotě 1,5034 Kč za jednu akcii, tj. mezikvartálně plus 4,50 %.
  • Eurová růstová tříd vzrostla na 1,3719 eur za jednu akcii, což představuje mezikvartální zhodnocení 3,84 %.
  • Korunová dividendová třída akcií zaznamenala nárůst o 4,50 % na 1 125,87 Kč.
  • Eurová dividendová třída akcií vzrostla o 3,85 % na 55,01 eur.


Hlavní události ve fondu:

• Investice do fondu J&T ALLIANCE dosáhla svého kvartálního maxima.

• Tržní cena akcie Moneta díky výborným finančním výsledkům vzrostla o 11,7 %.

• Portfolio fondu JTFG FUND I +8,9 %, taženo přeceněním podílů v Rohlik a fondu Petrus.

• Nové investice do sektoru hotelů skrze fond BHP HOTELS a sektoru nemovitostí prostřednictvím úvěru společnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.