Komerční banka: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialistaHlavní body konferenčního hovoru, který banka pořádala k výsledkům za 4Q:

  • V závěru roku již byly první známky nárůstu delikvencí u spotřebitelských a korporátních úvěrů. V korporátním segmentu se jednalo o několik individuálních případů, které nesouvisely s cenami energií, ale spíše s poklesem spotřebitelské poptávky. Rizikové náklady byly pozitivně ovlivněny rozpuštěním opravných položek souvisejících s Covidem-19 ve výši přibližně 500 mil. Kč.
  • Výhled rizikových nákladů pro letošní rok je 20-25 b.b. Management očekává mírný nárůst nesplácených úvěrů v korporátním segmentu, retailový segment by měl být stabilní.
  • Banka letos plánuje emisi dluhopisů započítávaných do požadavků MREL v objemu 1,4 mld. EUR.
  • Čistá úroková marže by měla v letošním roce klesnout o 25-30 b.b. v souvislosti s rostoucími náklady na financování.
  • Objem klientských vkladů by se měl po poklesu v minulém roce vrátit k růstu. Banka plánuje získávat tržní podíl jak u vkladů, tak u úvěrů.
  • V současné době není v plánu zpětný odkup akcií. Management nechce snižovat likviditu akcií a zvyšovat podíl Societe Generale.

Z našeho pohledu nezazněly žádné zásadnější informace, které by měly vliv na obchodování s akciemi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.